Foto: WindEurope.

47 % av energien kom fra vindgeneratorer i fjor, og det er ny rekord, opp fra 43 % i 2017.

Det er nyhetsbyrået Reuters som melder dette, og tallene stammer fra bransjeorganisasjonen WindEurope. I hele EU stammer 14 % av elforbruket fra vindkraft.

I 2018 var vindandelen på 41 % i Danmark, som er det landet i Europa som er klart best på utnyttelse av vindkraft. Neste land på listen er Irland, men det er et godt stykke ned, den grønne øya henter 28 % av strømmen sin fra vind. Danmark, med gunstige forhold for vindkraft, har lange tradisjoner for denne type elproduksjon. Allerede i 1970-årene begynte investeringene i moderne vindkraftproduksjon hos vårt naboland  i sør.

Skal kutte utslipp med 70 % innen 2030

Det tydelige spranget oppover i fjor stammer delvis fra at havvindfarmen Horns Rev 3 i Nordsjøen ble satt i drift.

Danmark har vedtatt å kutte klimagassutslippene med 70 % innen 2030 (Norge har pr i dag 40 % som mål), og det langsiktige målet er at all strøm skal komme fra fornybare kilder.

Tre store havvindparker skal bygges

Det er mer enn 4.000 vindmøller på land i Danmark, og 500 offshore. Fram mot 2030 forventes effektiviteten å bli kraftig forbedret, for trass i at antall vindgeneratorer skal halveres vil total strømmengde fra vind dobles, ifølge interesseorganisasjonen WindDenmark.

I en energiavtale som ble nedfelt i 2018 er det bestemt at Danmark skal bygge ut tre storskala havvindparker, og hver av dem skal produsere minst 800 MW.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?