- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Den nye, nettopp etablerte regjeringen i Tyskland, har satt høye ambisjoner for andelen av landbruksarealet  som skal dyrkes økologisk.

I dag ligger øko-andelen på omlag 7,5 prosent i Tyskland.

Ifølge nettstedet OrganicToday.dk, som refererer til danske LandbrugsAvisen, er målettingen til den nye regjeringen at økoarealet i Tyskland skal ha nådd opp i 20 prosent av det samlede jordbruksarealet innen 2030.

Til sammenlikning i Norge: Den blå-blå regjeringen forlot i 2016 Stortingets tidligere fastsatte målsetting om at 15 prosent av matproduksjonen i Norge skal komme fra økologisk jordbruk. Dette målet lå man hele tiden langt unna, og i 2016 lå graden på 4,9 prosent. Økoandelen i Norge er på vei nedover, selv om etterspørselen etter økomat i butikkene øker.

I Sverige ligger andelen økologisk dyrket jord på 18 prosent.

– Ambisiøst, men ikke urealistisk

Omleggingsstøtten i Tyskland er i dag 2.400 (danske) kroner pr hektar over to års omlegging, noe som er det dobbelte av det de danske bøndene får i omstillingsstøtte.

I Danmark blir de nye tyske ambisjonene kommentert av Kirsten Lund Jensen, økologisjef i Landbrug & Fødevarer:

– Det er ikke et urealistisk mål, men et ganske ambisiøst mål. Det er en massiv vekst som de skal ha i de kommende årene. Det krever at det er et marked for det, og at de rette omstendigheter er til stede. Blant annet en tilskuddsordning som gjør det enkelt å legge om, sier Lund Jensen til avisen.


 

- Annonse -