Nedtellingsklokka på Høg-Jæren. Foto: Norsk Vind.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Vindkraftaktøren Norsk Vind erkjenner at motstanden mot vindkraft er til stede, men mener denne energiformen er avgjørende for å nå klimamålene.

– Klimaet har ikke tid til å vente på at vi skal debattere ferdig, sier Per Ove Skorpen, daglig leder i firmaet, i en pressemelding.

Norsk Vind drifter flere vindkraftverk i Norge.

En gigantisk nedtellingsklokke på 15 x 3,5 meter, montert ved et vindkraftverk som Norsk Vind drifter på Høg-Jæren, skal symbolisere hvor mye det haster å få stoppet klimaendringene. Klokken teller ned mot 2030, året da klimagassutslippene bør være nær halverte for at det skal være mulig å stanse de verste konsekvensene av klimaendringene.

– Det er et problem at mens krangelen om vindkraft raser og utbygginger stoppes eller utsettes, så får vi kortere og kortere tid til å gjennomføre de nødvendige klimakuttene. Vindkraft er helt avgjørende for å løse klimakrisen, og det kan bygges ut nå, sier Skorpen.

Kampanje skal snu stemningen mot vindkraft på land

Det Stavanger-baserte selskapet sier de vil jobbe for å snu stemningen som rådet i 2019, med mye motstand mot vindkraft.

– Jeg håper vi med dette får tydeliggjort budskapet om at vi ikke kan vente med å bygge ut mer fornybar energiproduksjon, sier Skorpen.

Nå varsles det som kalles den største kampanjen i Norge for å promotere vindkraft som  viktig klimaløsning. Kampanjen skal gå som TV-reklame, i utendørsreklame og i sosiale medier.

Anerkjenner motstand

Per Ove Skorpen sier han har forståelse for motstand mot landbasert vindkraft på grunn av konsekvensene for naturlandskap. Derfor mener han at hensynet til naturmangfold og urørt natur må veie tungt ved utbygging av vindkraft.

– Vi anerkjenner fullt ut at det finnes legitime argumenter mot vindkraft, på samme måte som det finnes argumenter mot veibygging, hyttebygging og andre inngrep i naturen. Samtidig er det helt avgjørende at Norge og verden øker produksjonen av ren energi, sier Skorpen.


 

- Annonse -