Stockholm. Foto: Pixabay.

Av de nordiske hovedstedene er det Stockholm som kan vente seg den høyeste temperaturøkningen som en følge av klimaendringene.

Allerede om 30 år vil årsgjennomsnittet ha økt med 3,05 grader i Stockholm dersom utslippsscenariet for klimagasser fortsetter i samme takt som i dag. Det er altså ikke snakk om et worst case-scenario, ei heller et gunstig scenario der eventuelle tiltak gir mindre utslipp enn hva det ser ut for i dag.

Sammenligningsgrunnlaget er gjennomsnittet for perioden 1971-2000.

Reykjavik blir som Oslo tidligere

Beregningene ligger ute hos den tyske eiendomstjenesten Nestpick. Firmaet har sett på utviklingen framover for de 85 mest populære turistbyene i verden, hvordan klimaendringene vil påvirke temperaturen, vannreservene og havnivået.

Finlands hovedstad Helsinki vil få en økning i årsgjennomsnittet på 2,83, og er den nordiske hovedstaden som øker mest etter Stockholm. Oslo forespeiles en temperaturøkning på 2,25 grader. Reykjavik vil bli 2,19 grader varmere, og dermed vil Islands hovedstad i 2050 være varmere enn Oslos tidligere snitt. København kan vente seg en økning på 1,99 grader i 2050, og vil fortsatt være Nordens varmeste by.

Dette er estimert årsgjennomsnittstemperatur for de nordiske hovedstedene i 2050:

  • København 10,83 grader
  • Stockholm 9,70 grader
  • Oslo 8,87 grader
  • Helsinki 8,23 grader
  • Reykjavik 6,83 grader

Oslo får sommerklima som Bratislava i 2100

I en undersøkelse i 2017 gjort av WMO (World Meteorological Organization) og nettstedet Climate Central, har man beregnet hva høysommertemperaturen vil ligge på i verdens storbyer i år 2100. For Oslo sin del (se interaktivt kart) vil temperaturen da ha økt med nesten 5 grader til 24 grader, et sommersnitt som tilsvarer Bratislava, Slovakias hovedstad, i dag. Disse beregningene forutsetter ingen utslippskutt, mens med «moderate» utslippskutt kan Oslo forvente 22,1 grader som høysommertemperatur i 2100.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?