Illustrasjonsfoto: Flickr / Pixabay.

Forretningsmannen og PR-mannen Hans Geelmuyden, selverklært lyseblå, er visstnok sosialdemokrat i dag, 1. mai. 

Han er også medlem i Framtiden i våre hender, forøvrig. På NRKs Dagsnytt18 torsdag proklamerte han at han for første gang i sitt liv feirer 1. mai, og anledningen hans er å hylle samholdet og solidariteten som det norske samfunnet har oppvist i koronakrisen.

«Befolkningen går gjennom et verdiskifte i denne tiden, og det er egentlig det jeg skal feire i morgen», sa Geelmuyden.

Et annet Høyre-medlem, Heidi Nordby Lunde, var ikke på helt det samme sporet. Hun er opptatt av at håndteringen av pandemien og dets sidevirkninger ikke skal begunstige venstresiden i norsk politikk. Men også Lunde ønsker seg en ny normal, der større ansvarlighet og moderasjon skal gjøre seg gjeldende. Riktignok mest i den offentlige pengebruken, da.

Geelmuyden tok fatt i materialismen og stilte spørsmålet «hva er nok?».

Han snakket om en kapitalisme som har gått på steroider de siste ti årene; en «kapitalisme som trenger et kraftig korrektiv». Han minnet også om at dagens ungdom må slite med en eksistensiell angst, blant annet på grunn av klimakrisen.

Det er interessant å høre blå og lyseblå stemmer som argumenterer på denne måten. Høyres Stefan Heggelund kan delvis inkluderes her, da han som så mange andre var ute og erklærte sin uenighet med den hodeløse uttalelsen til sin partikollega Linda Hofstad Helleland denne uka; om at miljøet må vike for økonomien i fasen etter koronakrisen.

For det er den såkalte nye normalen, hvordan samfunnslivet skal se ut etter koronakrisen, som blir det største debattemaet framover.

Skal vi blindt strebe etter å få hjulene til å rulle som før – med høyt forbruksnivå og materiell velstand som rettesnor, og som kanskje på kort sikt gjør at flere arbeidsplasser skapes – eller skal vi benytte anledningen til å gjøre ting på en annen og mer bærekraftig måte heretter, for å løse samfunnsoppgavene?

Svaret er selvsagt det siste.

Det er nå vi må få til snuoperasjonen som samfunnet trenger for å løse klimaproblemet, og dermed bidra til en trygg framtid for framtidige generasjoner. Det er nå de grønne krisepakkene må på plass, som favoriserer bærekraftige løsninger og grønne arbeidsplasser. Det er nå fornybarsamfunnet og sirkulærøkonomien må løftes fram som det eneste gangbare alternativet.

Noen stemmer på høyresiden, som Geelmuyden, innser begrensningene til det liberalistiske markedssamfunnet. Det er bra. Vi trenger mer tverrpolitisk samhandling, innovativ tankegang og politisk mot i alle leire for å få til det grønne skiftet.

Arbeiderpartiet, LO og andre partier og krefter på venstresiden må være offensive i klima- og miljøpolitikken. Mange av gårsdagens løsninger duger ikke i dag, og såvisst ikke i framtida. Velferdssamfunnet og arbeidsplassene reddes ikke ved å tviholde på den fossilbaserte økonomien – tvert om, velferdssamfunnet rakner før eller siden – fordi alt annet rakner når klimaendringenes effekter en gang slår til for fullt.

Dette er det grunn til å reflektere over i dag. Kanskje kan Hans Geelmuyden få en grunn til å feire 1. mai neste år også, uten å måtte ha koronakrisen å vise til.


Søsteravisene Naturpress og Transit magasin har felles lederartikkel, hver uke. Denne teksten er skrevet av Kjetil F. Aasmundsson, redaktør for Naturpress – den grønne dagsavisen.

- Annonse -