Stortinget må levere en forpliktende handlingsplan på grunnlag av Klimautvalgets rapport, mener Naturvernforbundet. Foto: Stortinget / Flickr.

Oljenæringen har foreslått endringer i oljeskatten. Det vil øke Norges klimarisiko og binde oss til oljeprosjekter samfunnet kan tape stort på i fremtiden, mener en rekke organisasjoner.

Derfor ber de i et brev Stortinget om å styre unna.

Brevet ble sendt til Stortingets finanskomite fra WWF Verdens naturfond, Bellona, Miljøstiftelsen Zero, Norsk klimastiftelse, SKIFT Norge, Greenpeace, Naturvernforbundet og Framtiden i våre hender, torsdag.

I brevet blir politikerne bedt om å heller jobbe for en nøytral oljeskatt som kan skape grønn omstilling i kjølvannet av koronakrisen.

«Om Norge skulle velge å fortsette å subsidiere olje- og gassnæringen under koronakrisen, ville det stå i sterk kontrast til responsen internasjonalt. Internasjonale ledere som FNs generalsekretær Antonio Guterresog IEA-direktør Fatih Birol har bedt land om å benytte koronakrisen og oljeprisfallet til å fase ut fossile subsidier og heller prioritere krisepakker til ren energi,» heter det i brevet, som ble sendt torsdag kveld.

Fredag 15. mai skal regjeringens forslag om endringer i oljeskatten opp til høring i komiteen.

«Regjeringens forslag er riktignok et skritt nærmere å redusere klimarisikoen sammenlignet med næringens egen skisse, men fortsatt vil det kunne stimulere til investeringer som samfunnet taper på og stå i veien for nødvendig omstilling», uttaler organisasjonene i en pressemelding.

«Vi står overfor et viktig tidskille, framskyndet av en økonomisk krise. Skal vi lykkes i framtiden, må vi ta valg i dag som ikke binder oss til det som verden skal fase ut», avslutter organisasjonene.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?