Klimakrisevedtak i Kongsberg, samt i Hedmark og Trøndelag

Fylkestinget i Trøndelag fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune har erklært klimakrise.

Pensjonistpartiet (1 stemme) var eneste stemme i mot i Trøndelag, der MDG var forslagstiller.

Kongsberg kommune har gjort samme vedtak.


 

AnnonseLedige stillinger