Skjermdump Miljødirektoratet.
- Annonse -

Nettsidene «Mulige klimatiltak i Norge» er en nyskaping fra Miljødirektoratet. Der kan alle interesserte selv velge blant en rekke tiltak i ulike samfunnssektorer, og se på direkten hvor store utslippsreduksjoner det kan gi.

– Debatten om klimatiltak i Norge kan være uoversiktlig og vanskelig, med mange fagbegreper og mange tall. Vi tror det er mer forståelig når du selv kan sette opp din egen klimaløsning og se effektene. Jeg håper nettsiden om klimatiltak i Norge blir nyttig for alle, fra skoleelever til statsministre, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Bygger på Klimakur 2030

Tjenesten viser foreløpig tiltak fra utredningen Klimakur 2030, som tidligere i år presenterte tiltak som kan gi minst 50 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 sammenlignet med 2005. I tillegg vises det mulige tiltak i arealbrukssektoren.

Senere vil nettsidene gi informasjon om flere klimatiltak, også for reduksjon i kvotepliktige utslipp av klimagasser, opplyser MD.

Skal kutte  på tre hovedområder

Norge skal redusere utslipp av klimagasser fordelt på tre hovedområder: Ikke-kvotepliktige utslipp (blant annet transport og jordbruk), via EUs system for klimakvoter (blant annet industri og petroleum) og gjennom utslipp og opptak fra skog og arealbruk.

I to faktabokser har Miljødirektoratet beskrevet kort hvordan et samarbeid med EU innebærer at Norge får et utslippskutt, og hvordan man bruker tjenesten utslippskutt.


 

- Annonse -