Illustrasjonsfoto: Drew Beamer, Unsplash.

Det nye klimarelaterte forskningssenteret, med adresse Bergen, skal bidra til å håndtere klimarisiko for både privat og offentlig sektor.

Bak Climate Futures står NORCE, ett av Norges største uavhengige forskningsinstitutter med 700 ansatte, 1500 prosjekter, og rundt 500 vitenskapelige publikasjoner i året.

Sju forskningspartnere, blant disse NHH / SNF, Universitetet i Bergen, Meteorologisk institutt og Nansensenteret, utgjør Climate Futures. Av de nesten 30 brukerpartnerne fra privat og offentlig sektor finnes navn som BKK, Gartnerhallen, Viken fylkeskommune, Vestland fylkeskommune, Norges Bondelag, Statkraft, Agder Energi og Tryg Forsikring. Et fellestrekk for partnerne er at de representerer klima- og værutsatte sektorer.

Climate Futures har av Forskningsrådet fått status SFI, «senter for forskningsdrevet innovasjon». En SFI etableres for en periode på maksimalt åtte år.

LES OGSÅ: Nå bygges et nytt norsk forskningskonsern: Energi, klima, miljø …

– Alvorlig trussel mot økonomi, velferd og samfunn

Det nye senteret skal lage nye løsninger for å forutsi og håndtere klimarisiko fra 10 dager til 10 år fremover i tid. Bakgrunnen er, ifølge NORCE sine hjemmesider, «at mer ekstreme værhendelser og -fenomener som følge av klimaendringer utgjør en alvorlig trussel mot økonomien, mot velferden vår og samfunnet som helhet».

Climate Futures skal bruke maskinlæring og avansert statistikk for å lage algoritmer som forbedrer kvaliteten på klimavarsler.

– Dette er fantastiske nyheter. Vi visste at tematikken i Climate Futures var tidsrelevant, og vi er glade for at Forskningsrådet også ser at klimarisiko er et område som krever stor innsats på forskningsfronten. Vi i NORCE og Bjerknessenteret har med oss en strålende gruppe av forskningsaktører, bedrifter og offentlige instanser. Nå gleder vi oss til å hjelpe disse med å håndtere den store risiko som er knyttet til vær og klima, enten det gjelder direkte fenomener som flom og tørke, eller mer overført risiko knyttet til investeringer i andre deler av verden, sier senterleder og klimaforsker Erik Kolstad i NORCE, i innlegget på virksomhetens hjemmesider.

Gleder seg til å komme i gang

Trond Dokken, konserndirektør klima i NORCE, trekker fram at Climate Futures skal løfte bevisstheten rundt klimarisiko som nær alle offentlige og private sektorer må forholde seg til nå og i fremtiden.

– Vi skal bygge fundamentet for dette i samarbeid med det offentlige og private aktører. Vi gleder oss til å komme i gang, sier Dokken.


 

- Annonse -