Sbertoli slutter i Zero – går til Norfund som leder for samfunnskontakt

Per Kristan Sbertoli er ansatt som leder for samfunnskontakt i Norfund, det statlige investeringsfondet for utviklingsland.

Sbertoli har sittet i styret i Norfund i fire år, og er dermed godt kjent med virksomheten. Han gikk ut av styret da han startet i sin nye rolle.

Sbertoli kommer fra miljøstiftelsen Zero, der han jobbet i nesten fem år, og var fagansvarlig for finansområdet. Tidligere har han blant annet jobbet for Plan Norge og han har vært politisk rådgiver for KrF. I perioden 2005 til 2009 var han 2. vararepresentant for KrF på Stortinget.

– Etter å ha sittet i Norfunds styre i fire år, gleder jeg meg til å kunne jobbe på fulltid med å bidra til arbeidet med å skape arbeidsplasser og sørge for at utviklingslands enorme og voksende energibehov kan dekkes med fornybar energi,  sier Per Kristian Sbertoli i en e-post til Naturpress.

Han knytter sitt arbeidsfelt og erfaring i Zero opp mot hva Norfunds oppgaver er.

– I Zero har jeg de siste årene jobbet særlig med å løfte fram at det trengs mer kapital til investeringer i fornybar energi i utviklingsland, dersom vi skal ha noen mulighet til å nå klimamålene. Norfund er Norges viktigste verktøy til å bidra med akkurat dette, og det er inspirerende å få lov til å være med på å jobbe videre med disse spørsmålene her. I denne tiden der pandemien setter millioner av arbeidsplasser i lavinntektsland i fare, er det også veldig meningsfylt å jobbe med hvordan vi kan bidra til holde disse i live, samtidig som det kan skapes nye arbeidsmuligheter til voksende befolkninger, sier Per Kristian Sbertoli.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?