Range Rover er en av de populære SUV-modellene. Foto: Pixabay.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Det ekstra CO2-utslippet til en SUV-bil, sammenholdt med utslippet fra en vanlig bil, gjør at det samlede utslippet fra et års salg av SUV-biler i USA utgjør 3,5 millioner tonn mer enn om det bare hadde handlet om vanlige biler.

Vi snakker altså bare om differansen mellom SUV og vanlig bil. Ganger du dette utslippstallet opp med 15 har du det samlede, årlige CO2-utslippet fra nasjonen Norge.

Regnestykket kommer fram i en større reportasje i avisen The Guardian, som har lagt SUV under lupen i klimasammenheng.

Akronymet SUV står for Sports Utility Vehicle, eller på norsk tilnærmet «sportsnyttekjøretøy».

SUV bidrog mer enn fly og skip til utslippsøkning

Det internasjonale energibyrået IEA foretok i fjor en undersøkelse som viste at SUV-biler var den nest største kilden til global økning i CO2-utslipp, bare slått av energiproduksjon. Både tungindustri, flytrafikk og skipsfart stod for langt lavere andel av utslippsøkningen.

At SUV-biler er så populære gjør at klimaet står overfor et økende problem. I fjor utgjorde salget av SUVer nemlig for første gang over 40 prosent av det samlede bilsalget.

Her i Norge var hver tredje bilkjøper en SUV-kjøper i 2017. Det kommer stadig flere SUV-modeller med elektrisk drift.

Les hele saken på The Guardian.


 

 

 

- Annonse -