Foto: Javier Rejon / Unsplash.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

En ny løsning initiert og finansiert av det norske klima- og miljødepartementet, vil gjøre at hvem som helst, hvor som helst, kan følge med på all tropisk avskoging via satelittbilder.

– Vi revolusjonerer verdens skogovervåking. Med nye høyoppløselige satellittbilder får vi bedre innsyn i hva som skjer i de tropiske landene slik at vi kan forbedre arbeidet med å redusere ødeleggelsen av verdens uvurderlige regnskoger, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, i et innlegg på KLDs hjemmesider.

Det var sist onsdag, 23. september, at kontrakten på opptil 400 millioner kroner ble inngått mellom Klima- og miljødepartementet (KLD) og Kongsberg Satellite Services (KSAT), som er partner med underleverandørene Airbus og Planet.

Detaljert: Noen bilder kan vise at ett enkelt tre er blitt hogget

De høyoppløselige satellittbildene viser oversikt over all tropisk skog i verden, og vil oppdateres hver måned. Brukerne får tilgang til bildearkiv med data tilbake til 2015, slik at man kan se hvordan utviklingen har vært i skogen over flere år.

Det er gjennom den norske regnskogsatsingen, NICFI, at bildene blir tilgjengelig og gratis for alle. Noen av de høyoppløselige satellittbildene er så detaljerte at man kan se at ett enkelt tre har blitt hogget, ifølge departementet.

– Allmenn tilgang på slik informasjon er avgjørende for å stanse avskogingen. Nå kan mindre lokalsamfunn ses og høres i kampen mot de selskapene som stjeler til seg deres rettmessige landområder. Verdens supermarkeder kan selv overvåke påstander fra underleverandører om bærekraftig produksjon av soya, palmeolje og andre råvarer, sier Rotevatn.

Nyttig for mange, ikke minst urfolk

Bildene anses å være nyttig informasjon for myndigheter, bedrifter som kjøper råvarer med avskogingsrisiko, investorer, journalister, forskere, og frivillige organisasjoner.

For urfolksorganisasjoner vil satelittbildene være viktige. Urfolkslederen Ianukulá Kaiabi Suiá, fra Associação Terra Indígena do Xingu (ATIX), er tilknyttet urfolksterritoriet São Félix do Xingu i Brasil, et av de mest utsatte områdene i Amazonas. Han siteres av KLD.

– Satellittbilder er et mektig verktøy som er lettere for urfolk å forholde seg til enn informasjon i form av tall og tabeller. Alle berørte samfunn vil nå få større mulighet til å se nøyaktig hvor ødeleggelsene i regnskogen skjer. Dette vil gjøre det lettere å planlegge hvordan vi skal møte problemene, sier Ianukulá Kaiabi Suiá.

– Regnskogene blir lettere å forvalte

Colombia er et land som har satset på å utvikle et avansert overvåkingssystem de senere årene. Men at høyoppløselige satellittbilder har vært så dyre, har vært en flaskehals, ifølge Colombias miljøvernminister, Ricardo José Lozano Picón.

– Når Norge nå betaler for å gjøre høyoppløselige satellittbilder gratis tilgjengelig for alle, får Colombia tilgang på hyppige og detaljerte satellittobservasjoner. Dette vil forbedre overvåkningen og gjøre det lettere å forvalte de verdifulle regnskogene våre, sier Lozano.

Et annet analyseverktøy, SEPAL, utviklet av FNs matvareprogram, og som hjelper skogland med å få oversikt over avskoging og arealbruk, er også støttet av Norge. Begge tjenestene vil bli styrket av dette innkjøpet, ifølge KLD.


 

- Annonse -