Illustrasjonsfoto: Pixabay.

Fredag fremmet regjeringen et lovforslag om rett til å sette opp ladepunkt for elbiler i borettslag.

– Dette er en stor seier for alle i borettslag som ønsker seg elbil. Nå er det ingen vei utenom at laderetten blir en realitet, for dette er noe et samlet Storting har ønsket, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, i en pressemelding.

Ladeboksen og strømforbruket må betales av andelseieren selv, mens utgifter til oppgradering av infrastrukturen betales av felleskapet i borettslaget.

Etter at lovforslaget ble fremmet i Stortinget skal den komitébehandles og så opp i Stortinget igjen, før det foreligger en lov. Endelig lovforslag er ventet utpå nyåret.

Henvendelser fra folk som ikke har fått lov 

Christina Bu i Elbilforeningen forteller at de har fått mange henvendelser fra folk som enten har elbil eller som ønsker å kjøpe seg elbil, men som ikke får lov til å sette opp lading i borettslaget sitt.

– Skal vi nå målet om kun salg av utslippsfrie nye biler i 2025, må alle ha tilgang på å lade hjemme, uavhengig av hvor de de bor. Bare slik kan elbiler bli for alle, sier Bu.

Laderett for elbil ble forslått i 2017 i et representantforslag på Stortinget fra SV og Venstre, etter innspill fra Elbilforeningen. Et enstemmig Storting støttet forslaget.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?