Leder i Naturvernstudentene, Mikkel Sibe. Foto: Privat.

Naturvernstudentene OsloMet mener oljeboring i Arktis er i strid med Grunnloven § 112, den såkalte miljøparagrafen. 

(LESERINNLEGG) I 2016 delte regjeringen ut 40 oljeblokker til leteboring i Barentshavet gjennom 23. konsesjonsrunde. Det betydde boring lenger nord enn noen gang tidligere, i et område hvor naturen er ekstra sårbar. Tildelingen av disse blokkene førte til at Greenpeace og Natur og Ungdom bestemte seg for å saksøke staten i 2017, og nå er saken kommet til Høyesterett.

Naturvernstudentene mener at vi ikke kan lete etter mer olje nå. Vi har allerede tatt opp nok olje og gass til å koke klodens klima, og da er det en trussel for framtida og miljøet at staten vil lete etter enda mer olje. 

Den såkalte miljøparagrafen i Grunnloven sier at «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares». §112 sier også at «Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.» Sammen med Besteforeldrenes klimaaksjon, Naturvernforbundet og en bred miljøbevegelse mener Naturvernstudentene, NU og Greenpeace at staten må handle ved å trekke tilbake 23. konsesjonsrunde.

Politikerne bedriver tidenes største ansvarsfraskrivelse. Det er feigt å etterlate problemene til dagens unge, og det er uakseptabelt! Oljen som hentes opp i Barentshavet akselererer klimakrisa, og det er nå vi må la den ligge.

For Naturvernstudentene OsloMet

Mikkel Sibe og Kristian Normann


- Annonse -
Vil du annonsere her?