Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Stikkord: klimasøksmålet

Anklagerne anser denne rettssaken som en videreføring av det tidligere klimasøksmålet.
Gjøres i påvente av at tre andre klimasaker behandles ferdig.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Miljøorganisasjonene tror ettertiden kommer til å dømme norske myndigheter hardt om de fortsetter å ignorere egne eksperter, klimaforskere og kommende generasjoner.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Ungdommene mener tyske delstater ikke handler raskt nok mot klimaendringene.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
– Jeg er glad og lettet over at EMD anerkjenner hvor viktig denne saken er, sier artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen, en av de seks unge som har klaget inn saken.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
– Den norske stats passive holdning til klimaendringene fratar meg troen på framtiden. (Mia Chamberlain)
Danskene ser hen til at både Norge og Sverige har miljøparagraf.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
I kjennelsen fra domstolen i Haag pålegges Shell innen 2030 å kutte utslippene med 45 prosent fra 2019-nivå.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Fire elever ved Amalie Skram videregående skole i Bergen, vant med prosjektet: «Klimasøksmålet: konflikt i den norske maktfordelingen»
Forfatningsdomstolen slo fast at det nåværende målet om å redusere CO2-utslippene til 55 prosent av 1990-nivåene innen 2030 er «uforenlig med grunnleggende rettigheter».