Gorilla. Bulldozer.
Store apedyr, som gorilla, fordrives av gruvevirksomhet. Foto: Unsplash / Pixabay.

Gruvedrift for utvinning av mineraler som behøves i det grønne skiftet, skaper alvorlige problemer for dyrelivet i Afrika.

En ny studie som foreligger, og som er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Science Advances, viser at om lag en tredjedel av bestandene av de store apeartene i Afrika trues av gruvedrift og medfølgende naturinngrep og forurensing.

Mer enn 180.000 store aper skal være truet, skriver avisen The Independent. Gruvedrift, avskoging, veibygging og forurensing ødelegger habitatene til dyrene i flere afrikanske land.

Og det er det vi kjenner som det grønne skiftet som hovedsakelig får skylden for skadene på natur og dyreliv. Fornybar energi som verden skal gå over til, betinger tilgang til sjeldne mineraler som kobolt, kobber og lithium. Etterspørselen etter disse mineralene øker, og de finnes blant annet i land som Liberia, Sierra Leone, Mali, og Guinea. Land hvor også de store apedyrene holder til.

I Guinea skal om lag 80 prosent – 23.000 dyr – av landets sjimpansebestand være direkte eller indirekte truet av gruveaktivitet, skriver avisen.

Nesten ingen selskaper vurderer konsekvenser

Forskerne skriver i sammendraget av studien at de største «bidragsyterne» til tap av biologisk mangfold og ødeleggelse av økosystemer, er virksomheten til kommersielle selskaper. Bare 5 % av 400 selskaper som er vurdert av World Benchmarking Alliance hadde utarbeidet forskningsbaserte konsekvensutredninger på egen aktivitet og forretningsmodell, ifølge studien.

Gruvedrift blir pekt på som den virksomheten som fører til mest avskoging i verden i dag. Hogst av tropisk regnskog for å legge til rette for gruvedrift er viktigste bakenforliggende årsak, ifølge forskerne.

Og sluttelig: Raskt økende global etterspørsel etter sjeldne mineraler knyttet til omstillingen til fornybar energi, ventes å forsterke avskogingen i årene framover dersom selskapene fortsetter med driften sin som de gjør nå, advarer forskerne.

Og prisen, den er det blant annet dyrene som betaler. De forsvinner for oss.

Korrigering 4. april,kl 12.50: Vår artikkel handlet om Afrika. Vi skrev om orangutangen i ingress og bildetekst, men orangutangen lever ikke i Afrika. Som en observant leser minnet oss om. Vi beklager feilen, som nå er rettet.


- Annonse -
Vil du annonsere her?