Illustrasjonsfoto: Pixabay.
- Annonse -

Rovviltnemndenes vedtak for vinterens lisensjakt på ulv går ut på å felle fem revir med tilsammen 32 ulver innenfor ulvesonen.

I tillegg kommer vedtaket om felling av 27 ulver utenfor ulvesonen, og totalen på 59 ulver vil i så fall utgjøre mer enn to tredjedeler av den norske ulvebestanden. I dag reagerer WWF Verdens naturfond.

– Vedtaket er ulovlig, det bryter med Grunnloven, Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven. Ingen av ulvene som er vedtatt felt medfører noen fare for skade på beitedyr. Hvis ikke ulvene innenfor ulvesonen, som utgjør kun fem prosent av Norges areal, skal få lov til å eksistere, hva står da igjen av Norges ansvar for å beskytte en kritisk truet art? spør generalsekretær Karoline Andaur.

Organisasjonen har klaget på vedtaket.

Det er de fem ulverevirene i Hornmoen, Hernes, Kynna, Aurskog og grensereviret Rømskog, med delvis tilhold i Sverige, som rovviltnemndene ønsker å skyte.

– Rotevatn kan ikke tvinge bestanden ned til et kritisk nivå

WWF viser i sin argumentasjon til at ulven i Norge er kritisk truet og totalfredet siden 1973, og at terskelen for felling innenfor ulvesonen skal være høy, i tråd med rovdyrforliket.

Karoline Andaur minner i tillegg om at vi står midt oppe i en naturkrise.

– Bevaring av ulven og andre rovdyrarter i Norge må sees i perspektiv av det globale arbeidet for å bevare naturmangfoldet. WWFs ferske Living Planet Report 2020 viser at verdens dyrebestander gjennomsnittlig er redusert med 68 prosent siden 1970, sier hun.

– Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og den norske regjeringen kan ikke legge opp til en ulveforvaltning som tvinger bestanden ned til permanent kritisk truet nivå. Vi kan ikke forvente at andre land skal ta vare på sine rovdyrarter, mens Norge selv ikke oppfyller sine internasjonale forpliktelser, sier Andaur.

Venter på Høyesterettsbehandlingen

Vedtaket i rovviltnemndene viser hvor viktig det er at ulveforvaltningen skal opp i Høyesterett i mars 2021, mener hun.

– Vi forventer at Høyesterett gir svar på hvilket ansvar staten har til å forvalte truede arter. Rettssaken handler om mer enn ulv, den handler om hele naturens rettssikkerhet i Norge. Det er bakgrunnen for at WWF valgte å gå til sak mot staten i utgangspunktet, sier Karoline Andaur.

Naturpress har bedt Klima- og miljødepartmentet om kommentarer til vedtaket til rovviltnemndene, og WWFs klage, men vi har hittil ikke fått svar.


 

- Annonse -