Elise Åsnes (innfelt) er Spires representant på verdensomspennende digital klimakonferanse. Foto Spire / Pixabay.
- Annonse -
Elise Åsnes, Spire, er delegat til Mock COP26. Foto: Spire.

– For første gang i historien er vi inne i et år der vi ikke har formelle forhandlinger under konvensjonen.” sier Elise Åsnes, koordinator for Spires klima- og naturutvalg.

Spire skulle ha deltatt på forhandlingene på COP26 i Glasgow som skulle holdes i november, men som ble avlyst på grunn av koronapandemien. Klimakonferansen er utsatt ett år. 

I et forsøk på å fylle tomrommet har ungdom fra hele verden har gått sammen og organisert “Mock COP26”. Fra 19. november til 1. desember møtes unge klimaaktivister fra 188 land i en stor, virtuell konferanse bestående av paneler, workshops og regionale møter. 

– 2020 skulle være året for ambisjoner i klimaforhandlingene. Målet var å ferdigstille de siste delene i regelboka til Parisavtalen, og det var forventet at alle land oppskalerte sin nasjonale innsats, sier Åsnes i en melding fra organisasjonen.

Om korona som en mulighet

Leder i Spire, Julie Rødje, mener kriser kan fungere som et vendepunkt. Hun ser på

Leder i Spire, Julie Rødje. Foto: Spire.

koronakrisen som en mulighet til å ta tak i de underliggende strukturene til klima- og naturkrisa.

– Vi kan ikke gå tilbake til normalen, da den skapte problemene.  I stedet må vi skape en ny normal, der vi oppfyller målene i Parisavtalen. Dessverre har ikke de politiske tiltakene anerkjent dette. Den norske regjeringa foreslår derimot  å løse en krise ved å forsterke en annen, sier Julie Rødje.

Vi ser at klima- og naturkrisa er en av de største utfordringene som verden står overfor i dag. Ungdom fra hele verden viser hvor lei vi er av tomme løfter. Vi trenger mer radikale tiltak enn hva vi får i dag, sier Åsnes som i stedet for å være i Glasgow på fysiske forhandlinger nå deltar digitalt på ‘Mock COP’.

– Det globale sør kan ikke betale for vår profittsøking

Mock COP26 har et spesielt fokus på det Globale Sør. Åsnes mener Norge må slutte å peke på andre, og ta ansvar selv:

– Norge har et historisk ansvar for klimakrisa, og det er derfor vårt ansvar å hjelpe andre land med å håndtere krisa på en måte som ikke forsterker eksisterende ulikheter, samtidig som vi øker innsatsen vår for å redusere klimagassutslipp hjemme.

Rødje legger til:

– For å oppnå dette, er det vesentlig at Norge har en samstemt klimapolitikk, og fører en storstilt omstilling bort fra olje- og gass. Det globale sør kan ikke fortsette å betale prisen for vår evige søken etter profitt.


 

- Annonse -