Amazonas hugges og brennes. Foto: WWF.

Satelittdata viser at det fra august i fjor til august i år ble hugget over 11 000 km2 regnskog i Brasils Amazonas.

Det er et område større enn Rogaland fylke, og avskogingen har økt med 9,5 % sammenlignet med året før, som også regnes som et kriseår. Ikke siden 2008 har avskogingen i Brasil vært større. Samtidig økte landets klimagassutslipp med 9,6 %, og brorparten av dette skyldes avskogingen.

Regnskogfondet skriver om saken i dag, og uttrykker dyp bekymring for utviklingen.

Vi ser at trenden med økende avskoging fortsetter og at det nå settes nye rekorder i ødeleggelse av skog hvert år. Dette er alarmerende og noe verden er nødt til å ta på alvor, sier Kari Asheim, leder for politikk, kommunikasjon og marked i Regnskogfondet. 

– Nærmer seg et vippepunkt

Organisasjonen mener forholdene i regnskogen nærmer seg et vippepunkt hvor store deler av skogen vil være så skadet at den ikke klarer å opprettholde seg selv og går over i en annen og tørrere tilstand. 

– Disse tallene bekrefter bildet av Brasil som en versting når det gjelder ødeleggelse av regnskogDet har verden verken tid eller råd til.  Amazonas er verdens desidert største regnskog og over halvparten av den ligger i Brasil. Skal vi klare å redde Amazonas og nå verdens klimamål er Brasil nødt til å være lokomotivet i denne kampen, sier Asheim.

– Avskogingen er konsentrert langs akser av ødeleggelse som truer med å fragmentere Amazonas på ugjenkallelig vis. Det kan bety slutten på regnskogen. Disse aksene går ofte langs motorveier, både eksisterende og planlagte.

Regnskogfondet legger til grunn at utviklingen skyldes den sittende regjeringens (Brasils) tiltak, som har svekket beskyttelsen av regnskogen.

Ber om at Mercosur ikke ratifiseres

For å bremse ødeleggelsene foreslår Regnskogfondet blant annet at norske myndigheter opprettholder frysingen av Amazonasfondet, og ikke ratifiserer den store handelsavtalen med handelsblokken Mercosur «før brasilianske myndigheter har vist at de klarer å redusere avskogingen til akseptable nivåer».   

Næringslivet bør påvirke leverandører til ikke å bidra til avskoging, og velge varer med lavest mulig avskogingsrisiko, mener organisasjonen videre.   

Dernest bør investorer «påvirke selskaper de har investert i til ikke å bidra til avskoging, og vurdere å trekke seg ut av selskaper som ikke viser vilje til å endre praksis», heter det.


 

- Annonse -