Thon Aasheim slutter i NORWEA

Andreas Thon Aasheim har arbeidet i NORWEA siden februar 2010, og har vært en profilert talsperson for interesseorganisasjonen for vindkraft og bølgekraft i Norge.

Han har hatt jobb som spesialrådgiver, og har i tillegg hatt fagansvar for nett og marked.

Aasheim går over i jobben som CCO (Chief Commercial Officer) i Cloudberry Clean Energy. Han har sin siste arbeidsdag i Norwea fredag 9. april, og går deretter ut i pappapermisjon før han tiltrer i sin nye stilling hos Cloudberry i august.

Cloudberry Clean Energy, Aasheims nye arbeidsgiver, er et nordisk energiselskap som eier, utvikler og drifter vann- og vindkraftverk i Norge og Sverige.

– Det er viktig for meg å understreke at det ikke ligger annet bak, enn mitt eget ønske om å utfordre meg selv i en ny rolle. Jeg har hatt gleden av å jobbe i Norwea fra en fase da vindkraftbransjen var en liten og idealistisk gruppe til å utgjøre fastlandsøkonomiens største næring målt i investeringer inneværende 5-årsperiode. Samtidig føltes tiden inne, da mye av mitt virke har kretset rundt realiseringen av prosjekter frem til og med 2021, sier Aasheim.

Administrasjonen i NORWEA vil frem til ny administrerende direktør Åslaug Haga tiltrer i august bestå av Øistein Schmidt Galaaen og Daniel Jørgen Willoch.


- Annonse -
Vil du annonsere her?