Synnøve Kvamme. Foto: Halldis Folkedal.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Kvamme var leder av aksjonen som kjempet innbitt mot det som ble kjent som monstermastene i Hardanger.

Hardangeraksjonen forsøkte å stanse byggingen av den 92 kilometer lange kraftlinjen i området nord for Hardangerfjorden fra Sima kraftverk i Eidfjord til Samnanger transformatorstasjon i Samnanger

Mange vil huske TV-bildene av Kvamme da hun iført bunad ble lempet vekk av politiet da hun deltok i sivil ulydighet i en av demonstrasjonene. Kvamme ble arrestert fire ganger. Hun fikk tilnavnet Miljødronninga, og av avisa Ny Tid ble hun kåret til Årets Navn i 2011.

Miljøengasjementet er på ingen måte lagt vekk. Synnøve Kvamme er i dag fylkessekretær i Naturvernforbundet i Hordaland/Vestland. I fjor satt hun i det nasjonale styret i organisasjonen Motvind.

Nå venter flere oppgaver i naturvernarbeidet for Kvamme. I forbindelse med at Naturvernforbundet på landsmøtet til helgen skal stemme over et forslag om å ha to nestledere i stedet for én, er Synnøve Kvamme foreslått som den ene av disse to. Pernille Hansen er den andre nestlederkandidaten, og som ny leder er innstilt Truls Gulowsen som skal overta etter Silje Ask Lundberg.

– Kraftig vekst krever styrking av styret

– Dette er gledelige nyheter for organisasjonen. Jeg har selv tatt initiativet til at Naturvernforbundet skal legge om til en ordning med to nestledere, sier avtroppende leder Silje Ask Lundberg i en melding fra forbundet. – Synnøve Kvamme er en sterk og god kandidat, med et stort engasjement og bred kunnskap om natur- og miljøspørsmål. En slik ledertrio kan løfte Naturvernforbundet til nye høyder, sier hun videre.

Overgangen til ny lederstruktur i forbundet begrunnes med den kraftige veksten i medlemsoppslutningen. Siden 2018 har Naturvernforbundet fått over 10 000 nye medlemmer, og er nå oppe i over 35 000. Derfor vil man styrke ledelsen, heter det.

– Synnøve har vist seg som en dyktig og sterk talsperson i media. Hun er meget dedikert og særlig opptatt av de underliggende systemårsakene som alle miljøproblem har til felles. Hun er spesielt interessert i energispørsmål, forbruk og sammenhengen mellom klima og naturvern, sier fylkesleder i Naturvernforbundet Hordaland, Gabriel Fliflet.

Fakta om den foreslåtte ledertrioen i Naturvernforbundet:

Truls Gulowsen er innstilt som ny leder, og har lang og bred erfaring fra miljøbevegelsen, først og fremst gjennom å bygge opp Greenpeace Norge. Han karakteriseres som friluftsmann og har sitt miljøengasjement blant annet fra speiderbevegelsen. Han er utdannet naturforvalter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

Pernille Hansen er innstilt som 1. nestleder. Hun kommer fra Molde, har vært lokallagsleder og har vært i organisasjonens sentralstyre siden 2018. Hun har bakgrunn fra mange år i Natur og Ungdom og «tar med seg et stort engasjement for å gjøre Naturvernforbundet til en enda mer inkluderende organisasjon, særlig ved å trekke flere unge voksne inn som aktive medlemmer», heter det i Naturvernforbundets omtale.

Synnøve Kvamme er foreslått som 2. nestleder. Hun har mastergrad i administrasjon- og organisasjonsvitenskap, med masteroppgave om klimaendringer i Bangladesh. Fra 2012 og fram til hun ble ansatt i Naturvernforbundet Hordaland i 2017 har hun hatt flere verv som frivillig og tillitsvalgt, deriblant nestleder og senere styreleder i fylkeslaget. Hun har også vært Hordalands representant i Naturvernforbundet sitt landsstyre.

Det er fylkeslaget i Sogn- og Fjordane som er vertskap for årets landsmøte fra 23. til 25. april, som skulle ha vært arrangert i Førde. På grunn av den pågående pandemien gjennomføres landsmøtet som et heldigitalt møte, der alle deltar fra sitt eget hjem.


- Annonse -