Filomena* er mor til fire - og bonde. Syklonen "Kenneth" ødela familiens hjem og levebrød i 2019, og hun har slitt med å dyrke avlingene sine igjen på grunn av tørke. Foto: Redd Barna
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

710 millioner barn bor i 45 land som er i høyest risiko for å bli utsatt for klimaendringer, hevder Redd Barna. 

Flom, tørke, orkaner og andre ekstreme værhendelser vil ha store følger for sårbare barn og familiene deres.

– Selv om barn har bidratt minst til klimaendringene, vil de likevel betale den høyeste prisen, sier Lange.

Analysen til Redd Barna viser at flere hundre millioner barn under 18 år bor i regioner hvor menneskeskapte klimaendringer har stor innvirkning på livene deres. Klimakrisen vil ha en effekt på blant annet matproduksjonen, som igjen vil føre til både matmangel og prisøkning. Dette er svært kritisk for de fattigste husholdningene.

Generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange
Generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange. Foto: Redd Barna

– Vi mener at barns stemmer må tas på alvor i mye større grad. Det må iverksette tiltak i samråd med hva barn sier og mener. Regjeringer, inkludert Norge, må opprette barnevennlige mekanismer og plattformer for å inkludere barns anbefalinger i klimapolitikken, sier Lange.

Redd Barna mener det har vært sparsomt med oppmerksomhet om barns rettigheter i klimadiskusjoner, forpliktelser og politikk.

– Vinduet for å forhindre katastrofale klimaendringer lukkes raskt med mindre det gjøres hastetiltak nå. Klimakrisen forverrer seg i høyt tempo, og Covid-19 har også forårsaket at millioner av barn og familier er fattige, utsatt for matmangel og underernæring. Barnas nåtid og framtid står på spill, og de må de bli hørt og inkludert i utformingen av klimapolitikken, fortsetter Lange.

De økende klimatruslene er spesielt utfordrende i land som mangler sosiale sikkerhetsnett, hvor familier kan bli skjøvet lengre inn i fattigdom eller de kan bli tvunget til å flykte fra hjemmene sine grunnet klimaendringer.

– Alle barn er påvirket av klimaendringer, og spesielt de barna som lever i fattigdom, og i land med konflikt, sult eller i områder som er katastrofeutsatt. Men barn i land som anses for å være i lavere risiko står også overfor klimatrusler, som skogbrann, flom, tørke og uberegnelige vær, sier Lange.

Analysen fra Redd Barna viser at:

  • 70 prosent av land som er utsatt for risiko av klimaendringer befinner seg i Afrika
  • Konsekvensene av klimaendringene forverrer den humanitære krisen i Jemen, hvor konflikt har skapt alvorlig matmangel, som har satt millioner av barn i fare for sult
  • Barn i Bangladesh er sterkt utsatt for flom, sykloner og at havnivået stiger
  • Malaria og dengufeber er et stort problem for barn i Den demokratiske republikken Kongo. Økende ekstreme værhendelser kan føre til ny helserisiko, mens helsesystemet allerede er begrenset.

- Annonse -