Espen Barth Eide. Foto: Arbeiderpartiet / Flickr / Attribution-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0).

Norge bør fortsatt legge til rette for mer oljeleting, fastslår Aps Espen Barth Eide etter framleggelsen av IEAs nye klimarapport.

En av konklusjonene i rapporten er at det ikke trengs noen nye olje- eller gassfelt hvis den globale oppvarmingen skal holdes under 1,5 grader.

– Dette er en svært viktig rapport, ikke minst på grunn av avsenderen, når det er selveste IEA, sier Barth Eide i en uttalelse til NTB.

Han mener det haster å diskutere hvordan vi skal bevege oss fra dagens industri til framtidas næringer.

– Det betyr ikke at vi skal slutte verken å lete eller å produsere olje og gass i Norge, men det betyr at vi må forstå de langsiktige endringene i markedene vi er helt avhengige av, sier Aps energi- og miljøpolitiske talsperson.


- Annonse -
Vil du annonsere her?