Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: espen barth Eide

– Norge nekter å ta inn over seg de konsekvenser denne avtalen har for verden, sier Lars Haltbrekken.
Saudi-Arabia og flere andre oljeproduserende land i Midtøsten var imidlertid sterkt imot ordet utfasing.
Bjelland Eriksen kommer fra stillingen som statssekretær ved Statsministerens kontor (SMK) og for olje- og energiminister Terje Aasland.
"– Disse kriminelle aktivitetene truer nasjonal sikkerhet, undergraver rettsstaten, frarøver land og samfunn deres naturressursbase og inntekter, driver arter til randen av utryddelse og sprer sykdom".
Uten tiltak: Plastavfall i elver og innsjøer ventes å øke fra 109 millioner tonn i 2019 til 348 tonn i 2060, og plast i havet fra 30 millioner tonn i 2019 til 145 millioner tonn i 2060.
– Målet er at mennesker skal reise herfra, reise hjem og gjøre mye mer og mye raskere, sier Sveriges statsminister Magdalena Andersson.
Både klimaminister og miljøfolk var glade for løsninger i IPCC-rapporten. Men uenige i hvor Norge skal sette inn støtet.
Førstegangsbruk av plast kan bli avgiftsbelagt.
Krigen i Ukraina og gasskrisen i Europa gir Norge enorme petroleumsinntekter.
"Dette er fantastiske nyheter! Endelig har vi fått et vendepunkt i kampen mot plastforurensing!" (Karoline Andaur)