Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: oljeproduksjon

Extinction Rebellion. Rafnes. 2024.
Lørdag aksjonerte grupper fra Extinction Rebellion i sju land i Nordsjø-regionen. Kravet var ingen ny fossil infrastruktur i Nordsjøen. En ny undersøkelse som Oil Change International lanserte denne uka, viste at Norge er det eneste landet i Nordsjøen som skal øke sin produksjon av petroleum i årene framover. Rapporten lå...
– Norge er en klimahykler, ikke en klimaleder. Nå er vi på vei ned til COP28, og med oljeselskaper som deltakere i delegasjonen, sier Frode Pleym (Greenpeace).
Den planlagte produksjonen av kull, olje og gass er 69 prosent høyere enn det som kan begrense oppvarmingen til 2 grader.
Oljeselskaper er anklaget for å introdusere og promotere fossile brenselprodukter som de visste var en trussel mot verdens klima.
(NTB-Reuters) Statsminister Rishi Sunak sier planen er i tråd med regjeringens miljømål. Selv om målet om klimanøytralitet nås innen 2050, skal olje og gass fortsatt dekke rundt en firedel av energibehovet. Sunak sier de nye lisensene skal støtte opp om forsyningene innenlands og redusere avhengigheten av fiendtlig innstilte stater. I...
Siden 2016 har de største nordiske bankene gitt 89,3 milliarder dollar i lån til selskaper innen olje, gass og kull.
I tredje kvartal oppnådde Equinor rekordfortjeneste, og fikk et overskudd på 249 milliarder kroner.
Gjøres i påvente av at tre andre klimasaker behandles ferdig.
Demonstrantene, fra Extinction Rebellion Cape Town, krevde en slutt på leting og utvinning av nye gassfelt i Afrika.
"– Det er kode rød for planeten. Vi kan ikke investere mer i olje og gass dersom vi skal unngå klimakatastrofe." (Karoline Andaur)