Foto: K.B. Simoglou / Wikimedia Commons / CC.

Det lages kantsoner rundt åkeren til bonden og grunneieren, der det hverken blir harvet, sådd eller sprøytet.

Det er den utrydningstruede fuglearten hortulan som har etablert seg i en åker på Elverum. Grunneier Åsmund Arnesen samarbeider med Statsforvalteren i Innlandet for å tilby det som regnes som Norges sjeldneste fugl, levekår som gjør at den kan trives.

Hortulanen har i mange år vært overvåket av ornitologer i Innlandet, på oppdrag fra nettopp Statsforvalteren.

Arnesen legger igjen kantsoner rundt åkeren hvor det ikke blir harvet, sådd eller sprøytet (se video). Hauger av kvist og stubber blir lagt igjen som småbiotop hvor hortulanen kan finne mat og hekkeplasser. I selve åkeren lages det også flekker som ikke blir sådd eller sprøytet på ca. 20 kvm. Disse flekkene lages både på tørre og våte deler av åkeren for å skape variasjon i biotopene.

Hortulan var tidligere knyttet til kulturlandskapet, men hekker nå bare på brannfelt, hogstfelt, torvmyrer og noen nydyrkingsområder, ifølge Wikipedia. Kjerneområde for den svært sjeldne fuglen har vært i Innlandet og Viken fylker.

I 2006 ble det antatt at det bare var 110 syngende hortulanhanner igjen i Norge. Norsk Ornitologisk Forening vurderte i 2015 at den innen 2025 vil bli borte fra Norge som hekkefugl.

Den er i hovedsak frøspiser, men kan også ta smådyr. Ungene fôres gjerne med insekter. Spillkorn er viktig føde for hortulanen rett etter ankomst om våren, og senere på året hentes mye insekter i kornåkre.

Fanges i tusentall, druknes i armagnac

Men om bestanden er minimal i Norge, er det trolig Frankrike som er den største synderen når det gjelder behandlingen av hortulan. Den betraktes som en delikatesse på franske restauranter, og fanges i stort antall, med potensielt høy fortjeneste for jegere. Etter at de er fanget fetes de opp i bur, før de druknes i armagnac.

Tradisjonene – som går tilbake til romertiden – har vært så sterk i Frankrike at myndighetene foreløpig ikke har våget å følge eget lovverk, hvor hortulanen er totalfredet. I 2014 gikk en rekke franske chefs med Michelin-stjerner ut i media og forsvarte tradisjonen med fangst av hortulan.

Frankrike har krevd dispensjon fra EUs fugleverndirektiv under henvisning til at det dreier seg om tradisjonell fangst.

Nå får i alle fall den kritisk truede fuglearten litt hjelp fra en bonde i Norge.


Kilder: Statsforvalteren i Innlandet, Norsk Ornitologisk Forening, Wikipedia

- Annonse -
Vil du annonsere her?