Illustrasjon: Røyst.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Jordens hvalsang kaller 

Kull og klimagass 

Kutt og trær i brann 

Jordens hvalsang kaller

Menneske, over åser, hammer, dommer, og 

Fruktbar sommer 

I lovens 

kammer 

I rettferdighetens 

tempel 

   Glitne er den tiande, 

   av gullstolpar broren, 

   med sølv, er taket tekt; 

   der Forsete bur 

   dei fleste dagar 

   og stiller alle stridsmål (1) 

Og svaret 

Faller som en gåte… 

For mennesket 

Som ikke ser 

Og 

Dommen faller 

For mennesket 

Som nå kun ser svart 

For alt vi hadde 

Det gav vi til spille 

Og nå tier Jorden, og nå tier Forsete 

For dommen har blitt levert. 

— 

(1) Grimnismål, vers 15. 


Emil Perron, som har skrevet diktet, er redaksjonsmedlem i Tidsskriftet Røyst (støttet av Kulturrådet og Bergen Kommune), og medredaktør for utgaven «Røyst #16», som kom ut tidligere i sommer.

- Annonse -