Senterpartiet går for til valg på at det totale avgiftsnivået i Norge skal ned. Foto: Senterpartiet.

Avgifter er ikke svaret, advarer Trygve Slagsvold Vedum. Men Sp-lederen lover at utslippene skal ned.

Han har installert solceller på låvetaket på gården hjemme på Ilseng i Stange.

Nå slår Vedum (bildet) ring om klimamålet Norge har meldt inn til FN: Utslippene av klimagasser skal kuttes med 50–55 prosent fra 1990-nivå innen 2030.

Det kuttet skal hovedsakelig tas hjemme i Norge, fastslår statsministerkandidaten.

Men klimaproblemet er globalt, og hvis kutt kan tas mer effektivt i andre land, mener Vedum at det må være en åpning for det.

– Vi er også en del av EUs kvotesystem, påpeker han.

Fit for 55

Etter hvert må Norge også ta stilling til «Fit for 55», en stor pakke med nye klimagrep fra EU-kommisjonen.

Her mener Vedum det er for tidlig å konkludere på hva Norge bør gjøre.

– Vi må se på det helt konkret. Vi er redd for at en del av grepene der kan ramme skogbruk og industri i Norge. Så det må vi se på. Men det Stortinget allerede har vedtatt, er jo der, sier Vedum til NTB.

Skal Norge bli med i «Fit for 55», så mener Vedum at saken må legges fram for Stortinget i form av en egen stortingsmelding når den tid kommer.

– Vi må se på hvor grensene skal gå. Vi må få ned utslippene, bygge industri og utvikle hele landet. Så må vi se på hvordan vi kan få til det på en best mulig måte, og dette må selvfølgelig behandles grundig i Stortinget slik at vi sikrer miljø og norske interesser, sier Vedum.

Det Senterpartiet vi unngå, forklarer han, er at klimasamarbeidet fører til overføring av enda mer makt til EU.

– Vi mener samarbeid er positivt. Det vi er mot, er å gi fra oss politisk styring.

Omstilling av industrien

Vedum er tydelig på at målet om utslippskutt på 50–55 prosent er et tungt løft.

Det løftet håper han kan brukes til å få utviklet ny industri og nye arbeidsplasser.

– Fredag var jeg på Herøya. Det ene industrianlegget der kan kutte 800.000 tonn årlig, mer enn hele elbilsatsingen til nå. Derfor må vi ha en industrisatsing der vi omstiller industrien, får ned utslipp og lager nye grønne produkter med basis i fornybare ressurser, sier Vedum til NTB.

Han vil også ha mer fornybar kraft i Norge.

– Der er solcellepanelet mitt bare et bitte lite bidrag. Men summen av solceller, havvind, fornying av vannkraftanlegg og energiøkonomisering kan gjøre mye, fastslår partilederen.

Nei til økte avgifter

Men er det noe Vedum ikke være med på, så er det en økning i det samlede avgiftsnivået.

Den sittende regjeringen har som hovedgrep i klimapolitikken at CO2-avgiften skal mer enn tredobles til 2.000 kroner per tonn innen 2030.

Senterpartiet går for sin del til valg på at det totale avgiftsnivået i Norge skal ned. Partiet krever også at hvis CO2-avgiften på bensin og diesel går opp, så må andre drivstoffavgifter gå ned, slik at effekten på pumpeprisen nulles ut.

– Vi må gjøre grep som skaper arbeidsplasser, skaper verdier og får ned utslipp, sier Vedum.

– Men vi må ikke gjøre avgiftsgrep som gjør at de med lave og middels inntekter får den største regningen. Da bommer vi helt.

(©NTB)


- Annonse -
Vil du annonsere her?