Bjørnar Moxnes.leder i Rødt. Foto: André Løyning / Rødt / Flickr / CC.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Etter at et eldre medlem i Rødt, Grete Tunsjø (90),  i oktober i fjor ga det sosialistiske partiet en stor gave i form av aksjer i DNB, Telenor og Equinor verdt totalt 1,75 millioner kroner, fikk partiet en ekstra utfordring:

Mens Rødt kunne gjøre hva partiet selv ville med henholdsvis 4882 Telenor-aksjer og 5481 DNB-aksjer, ville giveren at Rødt skulle være aktive eier av de 2023 aksjene i Equinor, den gang verdt 274 824 kroner.

Siden har Equinor levert knallresultater, blant annet takket være høyere oljepriser, og Rødts andel er ut fra dagens aksjekurs verdt rundt 392 000 kroner.

Politisk arbeider Rødt for «en planlagt nedtrapping av olje- og gassnæringen» og at staten skal kjøpe hele Equinor og ta selskapet av børsen, men partiet har ikke hatt noen uttalt ambisjon om å starte oppkjøp på egen hånd.

– Vi er veldig takknemlige for å ha mottatt gaven og for at arvelater ønsker å styrke Rødts politiske arbeid, men ja, det er jo litt rart å sitte med disse aksjene, sier partisekretær Benedikte Pryneid Hansen til Filter Nyheter.

«Skal ikke ha noe med forvaltningen å gjøre»

Som styreleder for den ferske Equinor-eieren Rødt, rapporterte Bjørnar Moxnes i desember 2020 aksjene i både oljeselskapet, storbanken og telekom-giganten inn til Stortingets register over økonomiske interesser. Der skrev han at: «Så fort som praktisk gjennomførbart skal så mange som mulig av disse aksjene selges, og det skal oppnevnes et eget utvalg til forvaltningen av de resterende. Jeg skal altså ikke ha noe med forvaltningen av eierskapet å gjøre så fort det er gjennomført».

Partisekretær Hansen opplyser til Filter Nyheter at bakgrunnen var et vedtak i Rødts sentralstyre 9. november:

– Vi diskuterte hvorvidt vi skulle følge arvelaters ønske om Equinor-aksjene, og hadde ulike forslag, blant annet å selge oss ned til én aksje, å sette ned et utvalg for å forvalte aksjene og å gi alt tilbake. Det ble til slutt flertall for å høre med arvelater om vi kunne selge så mange aksjer som mulig, så vi ikke mottar så mye utbytte og så videre, og det ble besluttet at landsstyret skulle sette ned et Equinor-utvalg med mandat til å følge opp eierskapet.

Det skjedde ikke. Rødt ombestemte seg om håndteringen av aksje-gaven.

– For å være ærlig så var ikke engasjementet i sentralstyret så stort for aksjonæraktivisme, det var mest for å følge giverens ønske, og vi hadde liten kapasitet til å følge opp, sier partisekretæren.

Aksjene i Telenor og DNB ble solgt, men bare i tiden som hadde gått siden gaven ble mottatt, hadde bank-aksjen steget betydelig, og i januar 2021 bokførte Rødt en gevinst på 181 234 kroner  på toppen av den opprinnelige verdien av DNB-posten, og et «tap» på 28 290 kroner på Telenor.– Salget ble effektuert etter vedtak om å selge, vi satt ikke på dem for å se om vi kunne selge med fortjeneste.I perioden fra vi fikk aksjene til vi solgte svingte for eksempel Telenor-aksjen veldig, mens DNB vel har hatt en stabil økning i hele perioden, skriver Rødts økonomiansvarlig Finn Olav Rolijordet i en e-post til Filter Nyheter.

Beholdt aksjene likevel

Men hva skulle Rødt gjøre med Equinor-aksjene?

Første gang Filter Nyheter tok kontakt om saken, 9. juni, opplyste Rødt  at partiet to uker tidligere, 27. mai, hadde vedtatt på et sentralstyremøte at «Rødt leverer Equinor-aksjene tilbake til arvelater» og at den opprinnelige planen om å forvalte aksjene videre var forkastet. Vedtaket var fattet med 12 mot 2 stemmer.

Men da Filter Nyheter mer enn to måneder senere spurte om dokumentasjon rundt transaksjonene, ble det klart at partiet ikke hadde kvittet seg med Equinor-aksjene.

«Det er ikke riktig at Equinor-aksjene er tilbakeført giver som du ser. Vi er i dialog med giver om hvordan den eierandelen kan utnyttes best i forhold til å påvirke Equinors miljø- og klimastrategi», skriver Rødts økonomiansvarlig Finn Olav Rolijordet i en e-post.

Partisekretær Benedikte Pryneid Hansen vedgår at Rødt ikke har noen reell innflytelse på Equinors strategiske valg med 2023 aksjer:

– Nei, vi mener også at vi har større innflytelse gjennom forslagsrett i Stortinget og presseoppslag.

Hansen utdyper at Rødt har ønsket å kvitte seg med aksjene etter sentralstyrevedtaket i mai, men at det gavmilde partimedlemmet var så uenig i beslutningen at hun ikke ville ta Equinor-aksjene tilbake.

– Økonomiansvarlig hos oss har hatt diskusjoner med arvelater og hennes advokat og prøver å finne ut hvordan vi skal gjøre dette best mulig, sier Hansen.

Har steget 120 000 kroner

Mens Rødt har diskutert saken gjennom ti måneder, har altså Equinor-aksjen steget med over 40 prosent.

Rødts lille børseventyr i oljenæringen har per i dag gitt en urealisert gevinst på nærmere 120 000 kroner. Om man slår sammen verdiøkningen i Equinor med nettogevinsten fra salget av DNB- og Telenor-aksjene har Rødt tjent cirka 250 000 kroner på børsen i tiden etter at aksjegaven ble mottatt.

– Dette er tidenes klimavalgkamp, er dere bekvemme med å tjene penger på Equinors aksjeopptur dette året?

– Nei, det er ikke noe vi har ønsket. Vi har ikke gått aktivt inn i dette, vi har mottatt en gave, sier partisekretæren til Filter Nyheter.


Dette er en artikkel hentet fra Filter Nyheter, som satser på journalistikk som går i dybden. Les mer om oss her!

- Annonse -