(Oppdatert sak) Olje for Utvikling skal avvikles

– Det er veldig bra at Regjeringen vil avvikle bistandsprogrammet Olje for utvikling. Norge har gitt nesten 3 milliarder kroner til fattige land som ønsker å utvinne olje og gass, men i klimakrisens tid må både rike og fattige land omstille seg fra fossil til fornybar energi, sier Karoline Andaur i WWF.

- Annonse -

Etter 16 års drift har regjeringen avgjort at bistandsprogrammet Olje for Utvikling skal avvikles.

– Nå trenger verden omstilling og mer klimafinansiering. Derfor faser vi ut programmet innen 2024 og prioriterer midlene til grønnere prosjekter, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).

Gjennom programmet, som ble etablert i 2005, har Norge bidratt til å bygge kompetanse til forvaltning av oljeressurser i over 30 land.

Utfasingen skal skje fram til 2024, med unntak av i Colombia der programmet fortsetter til 2025.

– Når vi nå innretter bistanden i en grønnere retning, er det avgjørende med god dialog med samarbeidslandene for å få til nye og gode programmer med eierskap i mottakerlandet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Veldig bra

Generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur, reagerer positivt på nyheten.

WWFs leder Karoline Andaur. Foto: © Haakon Nordvik/ WWF Verdens naturfond.

– Det er veldig bra at Regjeringen vil avvikle bistandsprogrammet Olje for utvikling. Norge har gitt nesten 3 milliarder kroner til fattige land som ønsker å utvinne olje og gass, men i klimakrisens tid må både rike og fattige land omstille seg fra fossil til fornybar energi, sier Andaur.

– Avviklingen er i tråd med WWFs tidligere anbefalinger. Nå blir det viktig at programmet erstattes av et energiomstillingsprogram som skal bistå utviklingsland i å legge om fra fossil energi til fornybar, samtidig som vi tar vare på naturen.

Hun sier videre:

– Våre WWF-kollegaer verden over mener også at det er feil å fokusere på olje- og gassutvinning på bekostning av mer bærekraftige løsninger. På grunn av klimaendringene burde det heller være en prioritert oppgave å få til en overgang bort fra fossil energi. De forteller at de er bekymret for at det ikke er gjort vurderinger av klimarisiko for økonomien og at det ikke er lagt strategi for at overskudd kommer befolkning til gode. De bekymrer seg for at naturen som blir påvirket av utvinning blir degradert, og at naturkonsekvensene heller ikke er godt nok vurdert på forhånd. Norsk bistand fremover må føre til at disse energiproduserende landene unngår å havne i en slik situasjon. Og vi må raskt få opp mer fornybar energiproduksjon. Derfor er et nytt omstillingsprogram så viktig.

(©NTB)


- Annonse -