Fra Dixie Fire-brannene i USA. Foto: Calfire / Flickr / CC.

Det er særlig Nord-Amerika, Sibir og enkelte regioner rundt Middelhavet som har hatt intense og omfattende branner i 2021.

Utslippene fra brannene var verst i juli og august, melder CAMS, EUs overvåkingsorgan for atmosfæriske forhold. Juli var en rekordmåned globalt med utslipp av 1258,8 megatonn CO2. Mer enn halvparten av karbondioksidet tilskrives branner i Nord-Amerika og Sibir.

August frigjorde anslagsvis 1384,6 megatonn CO2 globalt til atmosfæren.

– Gjennom sommeren har vi fulgt brannaktiviteten over hele den nordlige halvkule. Det som skilte seg ut som uvanlig var antall branner, størrelsen på områdene de brant i, intensiteten og også deres utholdenhet, sier Mark Parrington, seniorforsker og brannekspert ved CAMS.

Varte til ut i september

– For eksempel har skogbrannene i Sakha-republikken i det nordøstlige Sibir holdt på siden juni og begynte å trekke seg tilbake først i slutten av august. Noen branner fortsatte i begynnelsen av september. Det er en lignende historie i Nord-Amerika, deler av Canada, Stillehavet nordvest og California, som har opplevd store branner siden slutten av juni og begynnelsen av juli og fortsatt pågår.

Arktiske skogbranner frigjorde 66 megatonn CO2 mellom juni og august 2021. Estimerte CO2-utslipp fra branner i Russland som helhet fra juni til august utgjorde 970 megatonn, Sakha-republikken og Chukotka stod for 806 megatonn av dette.

Fra Dixie Fire. Foto: Calfire / Flickr / CC.

Europa og Nord-Amerika

Tørre forhold og hetebølger i Middelhavet bidro til mange intense og raskt utviklende branner i hele regionen, noe som skapte store mengder røykforurensning. Tyrkias, Hellas, Italia, Albania, Nord-Makedonia, Algerie og Tunisia ble hardt rammet av branner.

Store branner har også rammet de vestlige områdene i Nord-Amerika gjennom juli og august og påvirket flere kanadiske provinser, så vel som Stillehavet nordvest og California. Den såkalte Dixie Fire (bildene i denne arikkelen) som raste over Nord-California er en av de største som noen gang er registrert i statens historie. Forurensning fra den vedvarende og intense brannaktiviteten påvirket luftkvaliteten for tusenvis av mennesker i regionen.

Snart starter brannsesongen i Amazonas

– Det er bekynringsfullt at tørrere og varmere regionale forhold – forårsaket av global oppvarming – øker brennbarheten og brannfaren for vegetasjon. Dette har ført til svært intense og raskt utviklende branner, sier Mark Parrington.

– Selv om de lokale værforholdene spiller en rolle i den faktiske brannatferden, er klimaendringer med på å gi de ideelle miljøene for branner. Flere branner rundt om i verden forventes å oppstå i løpet av de kommende ukene etter hvert som brannsesongen i Amazonas og Sør -Amerika fortsetter å utvikle seg, sier han.


- Annonse -
Vil du annonsere her?