37 av de største produsentene av fossilt brensel i verden anklages for å stå bak virkningene av klimagassutslipp, og som truer den lille byen Imperial Beach, samt fylkene San Mateo og Marin i California.

Ett av selskapene som saksøkes er norske Statoil.

Shell og Exxon er også på listen.

– Det er på tide å stille produsentene av fossile brensler til ansvar, sier David Pine, en folkevalgt representant i San Mateo, til nettstedet Climate Central.

– San Mateo fylke har allerede måttet påta seg betydelige økonomiske byrder for planlegging og tilpasning til stigende havnivå, så nå vil vi ha erstatning fra selskapene for å kunne betale dette, sier Pine.

Til forskjell fra liknende søksmål som er gjort tidligere (og blitt avvist) anføres det ved dette søksmålet at selskapene aldri har advart om følgene av klimagassutslipp.

I en pressemelding som er sendt ut hevdes det at de 37 selskapene har vært klar over virkningene av utslipp på klima og havnivå. Selskapene gis skylden for omlag 20 prosent av de totale utslippene fra 1956 til 2015.

For fylket Marin påstås det at omkostningene med å beskytte seg mot flom og skadeverk knyttet til klimaendringer gjennom dette århundret, vil løpe opp i nærmere 16 mrd USD. Over 12.000 hus, forretninger og institusjoner er i fare for å bli rammet av flom og bølger innen 2100, heter det.

I en kommentar til Dagens Næringsliv sier informasjonsdirektør i Statoil, Bård Glad Pedersen, at de støtter Parisavtalen og åpent rapporterer om utslipp og hvordan de jobber for å redusere dem.

– Søksmålet i USA, der vi er nevnt sammen med mange selskaper, er ikke det første av denne typen mot industrien. Tidligere søksmål er blitt avvist på bakgrunn av at det er et politisk, ikke juridisk, spørsmål hvordan vi skal klare å både møte klimautfordringen og samtidig forsyne verden med nødvendig energi, sier Glad Pedersen.


Ill.foto: Statoil

- Annonse -
Vil du annonsere her?