Forlik mellom Motvind Norge og tre ansatte

- Annonse -

LO tok ut søksmål på vegne av de tre, men nå er saken løst.

Søksmålet omfattet også selskapet Solar Mobil, og var et krav om arbeidsgiveransvar. Motvind Norge skriver i dag at det var tidligere generalsekretær Rune Haaland som «uten å informere organisasjonen og i strid med interne retningslinjer, pådro Motvind Norge arbeidsgiveransvar for» de tre arbeidstakerne.

Motvind Norge erkjenner ikke arbeidsgiveransvaret, men har valgt å dekke kostnadene med forliket for å få saken ut av verden, skriver organisasjonen i dag.


- Annonse -