Forlik mellom Motvind Norge og tre ansatte

LO tok ut søksmål på vegne av de tre, men nå er saken løst.

Søksmålet omfattet også selskapet Solar Mobil, og var et krav om arbeidsgiveransvar. Motvind Norge skriver i dag at det var tidligere generalsekretær Rune Haaland som «uten å informere organisasjonen og i strid med interne retningslinjer, pådro Motvind Norge arbeidsgiveransvar for» de tre arbeidstakerne.

Motvind Norge erkjenner ikke arbeidsgiveransvaret, men har valgt å dekke kostnadene med forliket for å få saken ut av verden, skriver organisasjonen i dag.


- Annonse -