Jonas Gahr Støre, Antonio Guterres og Andrew P. Kroglund. Foto: Naturpress / UN / Privat.

På landsmøtet som Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) holdt i helgen ble hovedkravet til en ny regjering framsatt: Stans leting etter olje og gass.

«BKA vil sterkt oppfordre regjeringen til å følge opp den inntrengende appellen fra FNs generalsekretær», heter det i erklæringen som er sendt ut etter landsmøtet i Trondheim. Samtidig uttrykker organisasjonen glede over at Jonas Gahr Støre har lovet barnebarna sine å gjøre alt i sin makt i kampen mot klimatrusselen.

Etter at FNs klimapanel la fram sin siste rapport i august, gikk Antonio Guterres på talerstolen og sa blant annet dette:

– Det er kode rød for menneskeheten. Denne rapporten må bli dødsstøtet for kull og fossile brensler, før de ødelegger planeten vår. Landene må slutte å lete etter nye fossile kilder og produsere fra dette, og flytte subsidiene over fra fossilt til fornybart.

Alle verdens regjeringer må sette klimaet øverst på den politiske agendaen, fremholder BKA, og repeterer Guterres´ krav: Det må bli slutt på all leting etter mer kull, olje og gass.

Statsministerkandidat Jonas Gahr Støre har mange ganger avvist en slik tilnærming i klimapolitikken.

  • Naturpress: – Hva må til for at BKA skal være noenlunde fornøyd (forstått som konkrete handlingspunkter) med klimapolitikken fra den nye norske regjeringen? 

– Norge er et fantastisk land å vokse opp i, og vi er gode i den nasjonale kampen mot fattigdom, for helse, og likestilling. Men når det gjelder forbruk, klimagassutslipp og kunnskap om naturmangfold kommer vi dårlig ut. Besteforeldrenes klimaaksjon vil at Norge må ha Grunnlovens miljøparagraf, 112, som ledesnor i politikkutviklingen, svarer generalsekretær i BKA, Andrew P. Kroglund, på generelt grunnlag.

– Hvem, om ikke Norge?

Organisasjonen han står i spissen for mener den nye norske regjeringen må gjøre Norge til et ledende land i den grønne omstillingen, og understreker budskapet slik: «Hvis vi ikke kan klare dette med vårt enorme oljefond, høyt utdannede befolkning og den viktige tekniske kompetansen i olje- og leverandørindustrien, hvem kan da klare det?»

Kroglund utdyper: – Det er viktig, ettersom Riksrevisjonen i november 2020 kom med kraftig kritikk av Norges nasjonale oppfølging av FNs bærekraftsmål. Vi vil for lite. Tør vi for eksempel å være like ambisiøse som EU når det gjelder landbruket? EU skal redusere bruk av sprøytemidler med 50 prosent og øke andelen av økologisk landbruk til 25 prosent. Det er et konkret mål. Får vi en liknende setning inn i ny regjeringserklæring?

BKA ønsker seg mer kraftfull satsing på togsektoren i Norge. De ber om at regjeringspartnerne leverer på egne partiprogram, og gjør togtilbudet til et attraktivt transportalternativ til fly og bil mellom landsdeler i Norge. Organisasjonen går inn for at nattogtilbudet i Norge forbedres, og at Norge kobles på det dansk-svenske samarbeidet for å etablere nattog til kontinentet. Endelig vil BKA ha flyttet mer gods fra vei og over til bane og sjø.

Og i forlengelsen av transportpolitikken: BKA mener fergefri E39 vil føre til «omfattende klimagassutslipp og rasere norsk natur».

Argumentasjonen underbygges med at prosjektet vil innebære en sterk trafikkøkning, og at høye fartsgrenser vil føre til mer utslipp, mer støy, og dårligere folkehelse. BKA understreker at naturen i Norge er under et voldsomt press gjennom arealpolitikken som føres, og fra klimaendringer.

Vil følge opp saken i menneskerettighetsdomstolen

Kroglund sier til Naturpress at BKA kommer til å følge den nye regjeringen med argusøyne i saken der Norge er innklaget (blant annet av BKA) for den europeiske menneskerettighetsdomstolen på bakgrunn av nye letelisenser i nordpå.

– Vi kommer til å fortsette med vårt opplysnings- og standsarbeid. BKA er en god blanding av aktivisme og saklig vaktbikkje. Gjennom samarbeid med andre, særlig gjennom ForUM for utvikling og miljø og Broen til fremtiden, er vi del av en bred koalisjon som vil ha et grønnere og mer rettferdig Norge, både hjemme og som utviklings- og utenrikspolitisk aktør, sier Andrew Kroglund.


- Annonse -
Vil du annonsere her?