Stadig flere yngre oppgir at de kildesorterer metallemballasjen sin. Foto: Johnny Syversen / Grønt Punkt Norge.

Flere nordmenn i 20-årene kildesorterer metallemballasjen sin enn før. Fortsatt er de over 30 år flinkest, men de yngre tar innpå.

Det viser tall fra en fersk forbrukermåling som Grønt Punkt Norge har fått gjennomført.

Returgraden hos de under 30 år lå i 2020 på 67 prosent, mens den i år viser 71. Til sammenligning er returgraden hos befolkningen over 30 år på 76 prosent.

– Dette gleder oss. Vi er avhengig av den yngre generasjonen hvis vi skal bli flinkere til å bruke de råvarene vi allerede har tatt ut av naturen, sier daglig leder Ylva Eline Erbach i Norsk Metallgjenvinning. De har ansvaret for innsamling og gjenvinning av metallemballasje i Norge. I 2020 ble til sammen 90,5 % av metallemballasjen som gikk ut på det norske markedet materialgjenvunnet.

Bauxitt er en nødvendig nødvendig råvare i aluminiums- og metallemballasje, og samtidig er det et ikke-fornybart mineral som er krevende å utvinne. Gjenvinning og ombruk er derfor ekstra viktig. Å lage noe nytt av gjenvunnet aluminium krever bare fem prosent av energien som trengs for å produsere ny aluminium fra grunnen av, opplyser Grønt Punkt Norge. Gjenvunnet aluminium mister minimalt av sin opprinnelige kvalitet og det er beregnet at omlag 75 % av all aluminium som er produsert fortsatt er i omløp.

Tips – bakepapir

– Kildesortering og gjenvinning av aluminium- og metallemballasje er derfor viktig både for å spare uttaket av råvarer fra naturen og for å spare klimagassutslipp. Det er også et enkelt bidrag vi alle kan gjøre hjemme ved kjøkkenbenken, sier Ylva Eline Erbach.

– Du kan faktisk gjerne bruke engangsemballasjen flere ganger før du kildesorterer den, men sørg for at den er helt tom for matrester før du kaster den i metallinnsamlingen så får det gjenvunnede materialet den beste kvaliteten, sier Erbach.

Hun har også et lite tips for å sørge for at emballasjen både enkelt kan brukes igjen, og ikke får fastbrente rester:

– Ta litt bakepapir i bunnen av formen, så blir det enklere å ta ut maten og rengjøre emballasjen.

Mange er også usikre på hva som hører hjemme i metallinnsamlingen og hva som skal leveres på gjenvinningsstasjonen. En enkel hovedregel er at det bare er emballasje som skal i metallinnsamlingen. Produkter og gjenstander i metall, jern eller aluminium må man levere på den lokale gjenvinningsstasjonen.


- Annonse -
Vil du annonsere her?