Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: gjenvinning

Førstegangsbruk av plast kan bli avgiftsbelagt.
Kaster du aluminiumsfolie sammen med restavfallet? Fysiker får vondt bare ved tanken.
Fortsatt er de over 30 år flinkest, men de yngre tar innpå.
Øst-europeiske land bykser oppover på rangeringen, mens Norge sliter.
Rapporten fremmer konkrete strategier og handlinger som kan tas i bruk for å forbedre det norske plastsystemet.
OmBrukt skal være elektronikkbransjens bidrag til sirkulærøkonomien.
(KRONIKK) Grønt Punkt Norge har lenge heiet frem endringer i Avfallsforskriften, så Norge kan øke gjenvinning av brukt emballasje. Miljødirektoratets forslag til ny forskrift tar flere skritt i riktig retning, men trenger enda tydeligere grep og ansvarsfordeling. Om fire år skal Norge, i tråd med EU/EØS-målene, sørge for at halvparten...
8 av 10 nordmenn oppgir at de kildesorterer plastemballasjen sin, men gjenvinningstallene gir et annet bilde.
– Resirkuleringsanlegget vil både redusere plastforsøpling i nærmiljøet og skape arbeidsplasser, sier Cathrine Eckbo, sentral person i prosjektet.
"Insentiver og konkrete tiltak for å flytte brukt emballasje fra restavfallet til verdifulle sirkulære kretsløp, glimrer med sitt fravær."