Kristin Bremer Nebben er ny adm. dir. i Drivkraft Norge

Kristin Bremer Nebben kommer fra stillingen som daglig leder i Norsk Petroleumsforening.

Drivkraft Norge er bransjeforeningen for virksomheter som selger drivstoff og energi.

Tidligere har Nebben arbeidet i Norsk Olje og Gass som direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt. Hun har også bakgrunn som informasjonssjef i Equinor og politisk rådgiver/pressesekretær på Stortinget. Bremer Nebben er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo.

– Drivkraft Norge representerer en framtidsrettet og omstillingsvillig bransje som har en viktig rolle å spille i veien mot lavutslippssamfunnet. Jeg gleder meg til å fortsette og videreutvikle bransjens arbeid sammen med administrasjonen og styret i Drivkraft Norge, sier Kristin Bremer Nebben.

Hun er opptatt av å få til løsninger som fungerer, og som fører til faktiske utslippsreduksjoner, heter det i pressemeldingen fra Drivkraft Norge.

– Jeg mener mangfold er viktig, fremfor å snevre inn mulighetene. Skal vi lykkes med å få ned utslippene i transportsektoren, er det både behov for en økende andel fornybart drivstoff, i tillegg til å utvikle lønnsomme forretningsmodeller for å tilby andre fornybare energiformer slik som elektrisitet, hydrogen, biogass, biodrivstoff og syntetiske drivstoffer, sier Bremer Nebben, som starter opp i stillingen i Drivkraft Norge 1. februar 2022.


- Annonse -