Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) Foto: Øyvind Myge, Nærings- og fiskeridepartementet

Grønn omstilling er på agendaen når næringsminister Jan Christian Vestre møter næringslivet og har politiske samtaler i New York og Washington D.C. denne uka.

– USA og Norge har et langt og solid forhold, og nå vil vi forene krefter for å nå de globale klimamålene. Selv om Norge er et lite land, har vi verdensledende teknologi og kompetanse å bidra med, sier næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding.

Vestre er i New York og Washington denne uka som ledsager for kronprinsen, sammen med utenriksministeren og olje- og energiministeren. På agendaen står møter med norsk næringsliv med virksomhet i USA, og politiske møter om hvordan næringslivssamarbeidet kan brukes for å nå klimamålene.

– Grønn omstilling er blant de viktigste sakene til både Biden-administrasjonen og regjeringen. For å få det til er næringslivssamarbeid helt avgjørende, vi løser ikke klimakrisen alene sier Vestre.

De norske politikerne skal ha samtaler med kongressmedlemmene Suzan DelBene og Rick Larson, senator Sheldon Whitehouse og Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi.

– Norsk næringsliv har teknologi og løsninger på flere av de utfordringene USA og Norge samarbeider for å løse. Vi er ledende innen offshoreteknologi, og dermed langt fremme når det gjelder utvikling av havvind-, batteri- og hydrogensatsinger. Norge er sen aktiv og konstruktiv partner for USA for bærekraftig omstilling og teknologiske løsninger på klimautfordringene, sier næringsminister Vestre.

Posisjonering for grønn satsing

I New York skal Vestre se det planlagte havneområdet til Equinor hvor utstyr til vindturbinparkene skal settes sammen. Disse skal etter planen levere strøm til 1,6 millioner husstander i New York. I Washington DC deltar Vestre på et næringspolitisk seminar om  grønn vekst og forsterket norsk-amerikansk samarbeid i overgang til nullutslippssamfunn.

– USA investerer milliarder i Norge hvert år og er også et et svært viktig marked for norske investeringer. Jeg er opptatt av å posisjonere norsk næringsliv for bærekraftige investeringer, og for den verdensomspennende satsingen på grønn omstilling, hvor bærekraftige investeringer er en forutsetning for å lykkes, sier Vestre.

Han har satt i gang et arbeid med å identifisere områder hvor næringssamarbeidet med  USA kan styrkes.

– Et godt forhold til USA er av stor betydning for Norge, og særlig for å nå våre mål om å skape flere jobber, styrke fastlandsinvesteringene, øke fastlandseksporten og kutte klimagassutslippene. Samtidig kan norske selskaper og norske løsninger bidrar til grønn omstilling, økonomisk vekst og nye arbeidsplasser i USA, sier Jan Christian Vestre pressemeldingen.


- Annonse -