Aksjonister som kjempet mot gruvedumping i Repparfjord kunne juble da Nussir mistet milliardkontrakt. Folk flest i Norge er mot gruvedumping i sjødeponi, viser undersøkelse. Foto: Iris van Brunschot.

En spørreundersøkelse viser at det er stort flertall mot at gruveavfall dumpes i sjødeponi i Førdefjorden og Repparfjord.

Norstat har utført undersøkelsen. Trenden er at motstanden mot gruvedumping har økt i Norge de siste årene.

Bare 9 prosent mener at gruveselskaper bør få lov til å deponere avfallsstoffer i sjø, slik det er planlagt i Førdefjorden og Repparfjord. 80 prosent sa «nei», mens 11 prosent svarte «vet ikke».

I en tilsvarende undersøkelse som TNS Gallup utførte i 2015 sa 72 prosent nei til dumping av gruveavfall i norske fjorder, så motstanden har økt.

Tverrpolitisk motstand, FrP inkludert

Motstanden mot sjødeponi er tverrpolitisk. 85 prosent av Arbeiderpartiets velgere sier nei til gruvepumping, og for regjeringspartner Senterpartiet var tilsvarende tall 79 prosent. Selv FrP-velgere, som ikke er mest kjent for å fronte miljøvern, er klart i mot sjødeponi. Nesten 7 av 10, 66 % av de spurte som stemmer FrP, sier nei til gruvedumpingen.

For de andre partiene svarte følgende andel av velgerne nei: Høyre – 73 prosent, KrF – 77 prosent, Rødt – 84 prosent, SV – 92 prosent, Venstre – 67 prosent og MDG – 91 prosent.

Motstanden mot gruvedumping er jevnt sterk i alle landsdeler.

– Norstats undersøkelse viser at regjeringen har folket, inkludert egne velgere, mot seg hvis den tillater dumping av gruveavfall i fjordene våre. Vi kan ikke godta gruvedrift som forurenser levende og rene fjorder på denne måten, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, i en pressemelding de har sendt ut.

LES OGSÅ:

– På tide myndighetene lytter til folket

Han understreker at regjeringen fortsatt har et handlingsrom.

Naturvernforbundet viser til at nærings- og fiskeriminister Jan Christian Vestre skal ta stilling til Naturvernforbundets klage på driftskonsesjonen for Førdefjorden. I Repparfjord-saken har reindrifta bruksrett på området hvor Nussir planlegger sin gruve. Her kan regjeringen vedta at den ikke vil foreta ekspropriasjon av reineiernes rettigheter i området, påpeker organisasjonen.

– Regjeringen Støre kan hindre gruvedumping, både i Førdefjorden og i Repparfjord. Det er på høy tid at myndighetene lytter til folket. Denne typen skitten industri vil vi ikke ha, sier Gulowsen.

Det var regjeringen Solberg som ga tillatelse til å deponere gruveavfall både i Repparfjord i Finnmark og i Førdefjorden i Vestland fylke.

Sjødeponi vil i begge tilfeller føre til at fjordene blir forurenset av gruveavfall som inneholder slam, finmalte partikler, miljøgifter og mikroplast, fremholder Naturvernforbundet. Dette vil påvirke fiskebestandene og drepe alt liv i deponiområdene, hevder forbundet, som viser til at Havforskningsinstituttet har frarådet deponimetoden i begge fjorder.


- Annonse -
Vil du annonsere her?