Fra C6 i København. Med to norske deltakere, Ingrid Lovise Anvik Hellenes (øverst til h.) og Monika Satola (nederst til v.). Foto: Privat / C6 - Facebook / IM Stenseth.

Det rørte meg veldig dypt, jeg dro ikke derfra uendret. Jeg blir rørt av å snakke om det.

Ordene tilhører Ingrid Lovise Anvik Hellenes. Hun er en av sju norske kvinner som i januar deltok på en ukes klimaworkshop i København. Tilsammen 25 deltakere fra fem land; Italia, Storbritannia, Danmark, Sverige og Norge, var med på arrangementet, kalt C6.

Navnet C6 henspiller på seks ord som begynner på C, Creativity, Culture, Collaboration og Combat Climate Change. Initiativet er delvis finansiert via Erasmus-programmet til EU. Partnerne som gjennomfører prosjektet er alle non-profit organisasjoner som støtter målgruppen for arrangementet. I Norge er det Norsk Klimanettverk som har hatt hånd om initiativet.

Et nytt kreativt lederskap er i ferd med å vokse frem blant ungdommer

Inger-Mette Stenseth, Norsk Klimanettverk

Hensikten med C6 er å skape en bevissthet blant unge for utfordringene vi står overfor knyttet til klimaendringer. Rent praktisk foregår det ved å skolere deltakerne i en sunn og bærekraftig livsstil via kreative og praktiske metoder, som bruk av håndbøker, digital læring, workshops og besøk på utstillinger. Deltakerne må være mellom 18 og 29 år.

Fra en undervisningsdag på C6. Foto: C6

Intense dager

Ingrid Lovise Anvik Hellenes: – Å møte andre ungdommer fra andre land gir et perspektiv på hvordan vi skal løse utfordringene våre i fellesskap. Foto: Privat.

Ingrid Lovise kom inn i dette etter at hun meldte seg som frivillig for Klimafestivalen. Slik opplevde hun C6 i kortversjon.

– Det var intenst, og man fikk nære venner veldig fort. Vi lærte om forskjellige aspekter ved hvordan vi kan møte klimaendringer. Det var program fra morgen til kveld på Speidersenterholmen, stedet i København hvor arrangementet ble holdt. Vi var også på flere utflukter, forteller hun.

Til daglig studerer Ingrid Lovise idéhistorie på Blindern i Oslo. Parallellt med studiene er hun låtskriver og sanger, og holder i disse dager på med sitt andre album. Miljøengasjert har hun vært fra hun var liten.

– Tematisk var vi blant mye annet innom mat og vann. Det å spise handler mye om planlegging. I Norge er det lagt opp til at vi spiser veldig raske måltider, og at vi ikke lager mat fra bunnen av. Vi trenger å ha en bevissthet rundt matvanene våre, vi må finne ut hvordan vi kan spise mer miljøvennlig.

Om klær:

– Man må reparere klærne sine, spørre hvordan det er med innpakningen, hvor det er produsert, på hvilken måte. Jeg pleier å si til et produkt eller en vare: «Hvor har du vært da?».

Klimaangst – men løsningsorientert

Monika Satola studerer media og kommunikasjon ved OsloMet, og jobber med film. Som aktivitetsansvarlig hos studentlaget til Framtiden i våre hender ved skolen, var miljøengasjementet på plass før hun slo til på tilbudet om delta i C6. Hun deler mange av erfaringene som Ingrid Lovise har gjort seg.

Samtale under en av utfluktene. Foto: C6.

– Vi deltok på mange workshops og lyttet til mange foredrag, og det var veldig lærerikt, forteller hun. – Vi ble veldig knyttet sammen med de andre deltakerne. Det var folk som studerte mye forskjellig. Vi skulle finne løsninger på mange problemer, for eksempel en konflikt mellom to parter på et sted hvor det ligger en elv. Vi skulle løse det slik at det ble bærekraftig for begge parter. Det gav oss håp og var inspirerende. Vi lærte også om hvordan bønder i mange land fortsatt bytter frø, og omgår lovene.

Monika mener mye starter med inspirasjon.

– Det er drivkraften for å få ting til å skje. Man møter mennesker som har andre tanker enn du selv har. Det fører deg hele veien fram. Og via workshops finner vi tverrfaglige løsninger.

– Jeg føler på klimaangst, men jeg er løsningsorientert. Jeg så løsninger jeg ikke visste om før. Jeg skal ta det jeg har lært og erfart videre med til studentlanget i FIVH, sier hun entusiastisk.

Bevisstgjøring

Teknologi, byplanlegging og kunst – i et klimaperspektiv – stod også på programmet til studentene i København. Veldig tankevekkende, og ut av det kom det mange spennende samtaler, forteller Ingrid Lovise.

Foto: C6

– Det rørte meg veldig dypt. Jeg dro ikke derfra uendret, og jeg blir rørt av å snakke om det. Jeg hadde ikke møtt noen av de som var der fra før. Å møte andre ungdommer fra andre land gir et perspektiv på hvordan vi skal løse utfordringene våre i fellesskap.

– Jeg følte meg både veldig uviktig og viktig den uken vi var der. Som artist og påvirker gjorde det også noe med meg. Oppholdet har bevisstgjort meg, det har gjort at jeg tenker kritisk, sier Inger Lovise, som tror oppholdet vil føre til at hun tar noen nye praktiske valg.

– Jeg fikk lyst til å oppsøke og delta i arbeidet på en lokal gård. Fortelle om hva jeg har lært og opplevd i mine sosiale kanaler. Kanskje arrangere noe selv – jeg vil bidra.

Desentralisert teamledelse

Norsk Klimanettverk er ledende partner i konsortiet som ledes av Inger-Mette Stenseth. Sammen med en rekke frivillige i det kulturdrevne klimanettverket, er Inger-Mette Stenseth en av mange energiske ledere som brenner for å bidra på en ny måte.

– For Norsk Klimanettverk har det vært en utrolig opplevelse å arbeide sammen med andre europeiske organisasjoner, og det er en styrke å jobbe på en desentralisert måte. Vi har tre andre Erasmus+ prosjekter, og vi ønsker flere unge velkommen til å lære prosjektledelse og å bli involvert i ungdomsprosjekter gjennom Erasmus Plus, sier Inger-Mette.

Inger-Mette Stenseth. Foto: Privat.

– Klimautfordringene følger ikke landegrenser. I København i januar opplevde deltakerne i C6 glede av å være sammen, utforske byen og bruke København som læringsarena. Ungdommene uttrykte ekte glede over å kunne treffe ungdommer fra andre deler av Europa og kjenne på likheter og fellesskap. Denne delen av Erasmus+ er viktig: samarbeid og fellesskap, og de interkulturelle erfaringene. 

Bruken av ordet «combat» blant C6-ordene skapte usikkerhet siden det betyr kamp, forteller hun.

– Å ha medfølelse og empati, og jobbe for en fredskultur har vært viktig for alle de deltakende organisasjonene, og er nå enda viktigere. Det er det som forhåpentligvis er den store innsikten i disse dager, denne våren, da Europa er i krig og millioner av mennesker er på flukt. Energi og bærekraft kommer kanskje i bakgrunnen nå, men jeg tror at for de som deltok på Creative Climate Camp i København ble det tydelig at klima og fred er de viktigste elementene i å bygge livskraft og livskvalitet for framtiden og for å nå bærekraftsmålene. 

Foto: C6.

Kreativ kraft

Inger-Mette Stenseth mener at vi nå virkelig har fått noe å kjempe for og det er en bærekraftig fredskultur. Hva er alternativet, spør hun, og gir selv et svar: Naturen og jordkloden trenger at vi bretter opp ermene og finner frem fredsbudskap og forsoning.

– Vi ser frem til å ha fortsette reisen av C6 til Stockholm, og UNEP`s markering av +50. Videre skal vi til en liten italiensk landsby i september, med enda mer fokus på bærekraft i kunst, mat, tekstiler og livsstilsvaner, sier hun.

Men hvordan kan kreativitet være viktig når klimasaken skal løses? C6 har kreativitet som grunnpilar.

– Det grønne skiftet og en omstillingskultur har satt fart i næringslivet, og EUs Green New Deal og taxonomi  bidrar til at næringslivsaktører tar kreativt ansvar. Det samme gjør også offentlig sektor. Det kreative samspillet med frivillige organisasjoner er det som nå må til, og det er her et nytt kreativt lederskap er i ferd med å vokse frem blant ungdommer, er Inger-Mette Stenseths forklaring.

– Unge mennesker i dag lever midt i en grønn evolusjon, og det er her den kreative kraften gjør seg gjeldende. De kommer inn i arbeidslivet med ny kunnskap og nye perspektiver for fremtiden, slår hun fast.


- Annonse -