– Morsomt å kunne gå ut i det virkelige liv og treffe folk som faktisk arbeider med det vi lærer om, sier elever Jornet Gil samarbeider med. Her er noen av dem på bedriftsbesøk hos Aker Biomarine der de fikk intervjue selveste toppsjefen, Matts Johansen. Elevene f.v.: Theodor Skarning, Aksel Johan Fismen, Ferdinand Pfanzelter Vetleseter og August von der Lippe Biserød. Foto: Privat.

– Dyp samfunnsendring er personlig, politisk og alt imellom og koker ned til at vi må alle mestre én ting: Samarbeid.

Det sier professor Alfredo Jornet Gil ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO.

– Vi tester nå ut nye samarbeidsmåter som vi tror kan gi oss innsikt i hvordan klimaomstilling kan skje, forteller Alfredo Jornet Gil.

Gjennom innovasjonsprosjektet Action for Sustainability through Knowledge Co-creation (ASK) har han koblet nitti samfunnsøkonomi-elever sammen med to klimaforskere, tretti bedrifter, et innovasjonsdistrikt, Finans Norge og et bibliotek.

Målet er å støtte lokale krefter i å endre vanene våre i bærekraftig retning og vise hvordan skoler kan samarbeide med eksterne aktører for å bidra til omstilling til et mer bærekraftig samfunn.

– Kanskje vil dette inspirere andre til å prøve det samme senere, både lokalt og nasjonalt, sier utdanningsforskeren i meldingen fra UiO.

Video med professor Erik Knain: «Skal gjøre elevene i stand til å løse klimakrisen»


– Vi må mestre samarbeid

– Skoleeksperimentet «tvinger» lærerne, elevene og de eksterne partnerne til å løse en oppgave sammen. Slik utfordres de til å tre ut av sine vanlige praksiser og tøye de institusjonelle grensene, sier han.

Helt konkret må elevene sette seg inn i driverne av klimakrisen for så å analysere utvalgte bedrifters konkrete arbeid med grønn omstilling.

Jornet Gil mener arbeidsmåten vil gi elevene et personlig forhold til oppgaven og dermed en dypere læring om temaet.

– Dyptgripende samfunnsendring er personlig, politisk og alt imellom og koker ned til at vi må alle mestre én ting: samarbeid, sier han.

Nye måter å forholde seg til klima- og naturkrisen på

– Samtidig skal elevene produsere oversikt og kunnskaper om veldig konkrete firmaer som vil være nyttig for andre å lære om, blant andre Finans Norge, sier han.  

Prosjektet skaper dermed erfaring med nye praksiser og nye måter å forholde seg til klima- og naturkrisen på, noe FNs klimapanel gav verdens ledere en marsjordre om tidligere denne uken.

– For å kunne overleve i en verden i så drastisk endring, er vi nødt til å lære oss å samarbeide på tvers av institusjoner og disipliner, sier Jornet Gil.

- Annonse -
Vil du annonsere her?