Mannen misbrukte en golden retriever, i tillegg til en schæfer og setter. Ill.foto: Unsplash.

Denne uka falt dom i Høyesterett i saken hvor tre hunder har blitt utsatt for gjentatte seksuelle overgrep.

Overgriperen fikk 75 dagers fengsel av Høyesterett. – En fryktelig lav straff for et avskyelig lovbrudd, sier jurist i Dyrevernalliansen, Live Kleveland, i en pressemelding.

Mannen ble i utgangspunktet dømt til fem måneders fengsel, men etter en anke til lagmannsretten ble straffen redusert til 90 dagers fengsel. Nå har Høyesterett redusert straffen ytterligere og mannen må kun sone 75 dager i fengsel. Han har også mistet retten til å eie og holde dyr.

– Bagatelliserer

Høyesterett har i denne dommen slått fast at gjentatt seksuell omgang med hunder er et grovt brudd på dyrevelferdsloven. Men Dyrevernalliansen reagerer på at Høyesterett likevel velger å redusere straffen.

– Dette er en fryktelig lav straff for et avskyelig lovbrudd. Vi merker oss at Høyesterett opprettholder straffen for oppbevaring av barnepornografi, men ser seg nødt til å redusere straffen for overgrep mot forsvarsløse dyr. Vi vil minne om at også dyr har krav på beskyttelse og vern. Det er trist at domstolen igjen bagatelliserer alvorlig dyremishandling, sier Kleveland.

Saken er bragt inn for Høyesterett ut fra behovet for rettsavklaring. Dette gjør den lave straffen ekstra skuffende, mener Kleveland.

– I det siste har vi sett en økning i saker som omhandler seksuelle overgrep mot dyr. Det er derfor skuffende at domstolen ikke benytter muligheten for å statuere et tydelig eksempel som kan ha allmennpreventiv effekt.

Skjerpelse i Sverige, ikke i Norge

I Sverige har man nylig økt strafferammen for kriminalitet mot dyr. Fra 1. juli i år vil grove brudd på den svenske dyrevelferdsloven straffes med minimum seks måneders fengsel. I Norge ble et forslag om å øke strafferammen for brudd på dyrevelferdsloven nylig nedstemt i Stortinget.

– Dyrevernalliansen skal, sammen med våre støttespillere, fortsette å jobbe politisk for å øke strafferammene for dyremishandling, sier Kleveland i meldingen.

- Annonse -
Vil du annonsere her?