Bjørn Gimming. Kylling.
Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, mener det vil gå utover dyrevelferden når flere ansatte i Mattilsynet går ut i streik fra mandag. Foto: Landbruks- og matdepartementet / Unsplash.

263 ansatte i Mattilsynet har blitt tatt ut til streik av Akademikerne.

OPPDATERING MANDAG 3. juni: NRK melder at Arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) avbryter streiken i staten for Akademikerne. Hun begrunner tvungen lønnsnemnd med konsekvensene av stort streikeuttak hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

——–

Det gjør at flere slakterier må holde stengt rundt om i landet. Mattilsynet får ikke dispensasjon fra streiken for personell som driver tilsyn med slakting.

Avliving på andre måter finnes det ikke tilfredsstillende løsninger for, skriver Norges Bondelag i en epost til NTB. De mener dette også vil innebære stort matsvinn og etter hvert svekket matforsyning.

– Hensynet til liv og helse gjelder tydeligvis ikke dyr, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

– Vi kan ikke se på at situasjonen utvikler seg i retning av at tusenvis av dyr kommer til å lide. Dette er en lovlig streik som vi selvsagt respekterer, men det må finnes løsninger som ikke går ut over dyrene, sier Gimming.

Han appellerer til at de aktuelle Mattilsynet-ansatte får dispensasjon fra streiken, slik at dyrene ikke lider.

– Vi streiker ikke med lett hjerte, vi vet at det får konsekvenser, men vi trapper opp streiken for å få staten til å forstå alvoret, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli, i en post på organisasjonens nettsider.

Fra mandag vil det samlede streikeuttaket til Akademikerne være på over 2250.

Ber myndighetene om tvungen lønnsnemnd

Nortura, som står i fare for å måtte stenge to slakterier som følge av Mattilsynets streik, ber myndighetene om tvungen lønnsnemnd.

I en pressemelding opplyser Nortura at det er begrenset hvor lenge de kan utsette slakting av dyr. Nortura har planlagt slakting av over en halv million kyllinger neste uke.

«Det betyr at bonden blir nødt til å avlive dyra på gården, noe som medfører betydelige økonomiske tap for den enkelte bonde og store mengder matsvinn. Samtidig anser Nortura det som en nærmest umulig oppgave å gjennomføre avlivning på gård i så stort omfang», skriver de.

– Overfor myndighetene har vi vært tydelige på at det ikke er tilstrekkelig kapasitet til å avlive fjærfe forskriftsmessig ute på gård. I tillegg vil bonden få store utfordringer med å håndtere mengden døde dyr, sier beredskapsleder og direktør for trygg mat og dyrevelferd i Nortura, Hanne Steen.

– Vi ber innstendig om at myndighetene tar ansvar for at denne streiken ikke fører til dyrevelferdstragedier og setter bonden i en fullstendig uholdbar situasjon, sier hun videre.

Må kaste 60 tonn mat om dagen

Norsk Kylling skal etter planen ta inn 65.000 kyllinger til slakting i Trøndelag mandag og tirsdag. Når selskapet, på grunn av streiken, ikke kan ta inn kyllingen til slakting, får dette store konsekvenser.

– For dyrevelferden er dette svært alvorlig og en tragedie. Konsekvensene er også svært alvorlig i et bærekraftsperspektiv, og jeg synes det er svært uetisk at vi må kaste 60 tonn mat om dagen, sier Hilde Talseth, som er administrerende direktør i Norsk Kylling, til NRK.

(©NTB)


- Annonse -