Equinors konsernsjef Anders Opedal (øverst t.v., foto: Ole Jørgen Bratland) møter kraftig press fra miljøorganisasjoner før generalforsamlingen. Ved siden av, Gretchen Fitzgerald, Sierra Club Canada (foto: Sierra Club). Under Frode Pleym, Greenpeace (foto: Naturpress) og Ragnhild Elisabeth Waagaard, leder for klima- og energiteamet i WWF Verdens naturfond (foto: WWF).
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Onsdag 11. mai er det generalforsamling i Equinor. Flere miljøorganisasjoner, både i inn- og utland, legger press på fossilgiganten.

Greenpeace har i dag varslet at de har fremmet et forslag til generalforsamlingen om at Equinor må gå i bresjen for et statlig omstillingsfond for å hjelpe oljearbeidere gjennom omstillingen som verden står ovenfor. Generalforsamlingen holdes onsdag.

– Verden venter på at utslippene skal gå ned, ikke opp. All ny investering i olje og gass må opphøre, uavhengig av absurde floskler om at norsk olje er mer «miljøvennlig» enn annen olje. Verdens klima bryr seg lite om slike unnskyldninger, sier leder i Greenpeace, Frode Pleym.

Greenpeace foreslår at fagbevegelsen må involveres i opprettelsen og forvaltningen av et slikt omstillingsfond, og at finansieringen skal komme fra inntekter i olje- og gassproduksjon. Formålet er blant annet overføring av kompetanse til «fremvoksende grønne industri- og energiprosjekter».

Beskyldes for å utnytte Russland-situasjonen

Greenpeace er krass i sin kritikk av statsoljeselskapet i pressemeldingen som ble sendt ut tirsdag.

Organisasjonen beskylder både den norske regjeringen og Equinor for å bruke energisituasjonen i Europa som påskudd for fortsatt kjør i olje- og gasspolitikken. Dette underbygges med uttalelser som selskapet har gjort til Klassekampen, om en målsetting om å investere i olje og gass i tiår framover og å “pumpe til siste dråpe”.

– Oljetoppene i Equinor skyver kynisk Europas energiavhengighet av Russland foran seg, som en unnskyldning for å fortsette dagens oljepolitikk langt inn i framtiden, sier Frode Pleym.

– Vi håper generalforsamlingen i stedet vil se på energisituasjonen som en vekker. Det Europa trenger nå, er rask tilgang på ren energi og mer energisparing. Da er det grovt uansvarlig at statseide Equinor heller vil bruke milliarder på å bore etter olje i uberørte havområder, som først kan komme i produksjon om flere år.

– Opptrer som klimaversting

Planene om utbygging av Wisting-feltet seiler opp som den nye, store klimasaken, mener Greenpeace. I denne konteksten vises det til at lokale initiativer i Argentina og Canada kjemper mot Equinors planer om å bore etter ny olje.

– Equinor har både kunnskap og ansvar for å satse fornybart. Gjør de det, kan det gi rask tilgang til ny fornybar energi. Men dessverre opptrer Equinor som en internasjonal klimaversting. Det er ikke plass til noen nye oljefelt, enten det gjelder det planlagte Wisting-feltet her hjemme i Barentshavet, Bay du Nord i Canada eller i sårbare havområder i Argentina, sier Pleym.

Sierra Club henvender seg til Equinor

WWF Verdens naturfond i Norge, og den amerikanske miljøorganisasjonen Sierra Club Canada Foundation, slutter seg til kritikken av Equinor.

– Folk i Argentina og Canada er sjokkert over hvordan Equinor er pådriver for å åpne nye og sårbare områder for oljeutvinning i deres land. Dette må ta slutt. Det er ikke plass til nye olje- og gassfelt når vi skal nå målene i Parisavtalen, sier Ragnhild Waagaard, leder for klima- og energi i WWF Verdens naturfond.

Over 125 organisasjoner skal allerede ha opponert mot prosjektet i Canada.

– Vi oppfordrer Equinors aksjonærer, selskapets ledelse og norske myndigheter å gjøre det som er rett, å stoppe oljeprosjektet i Bay du Nord og ikke sette klimaet og vår dyrebare natur i fare. Invester heller i vind- og solprosjekter som både er bra for klimaet og skaper arbeidsplasser i Newfoundland og Labrador – den kanadiske provinsen med størst potensial for vindenergi, sier Gretchen Fitzgerald, nasjonal programdirektør i Sierra Club Canada Foundation, i pressemeldingen fra WWF.

Besteforeldrene

Tidligere denne uka ble det klart at også Besteforeldrenes klimaaksjon, BKA, vil komme med et forslag på Equinors generalforsamling.

BKAs forslag er at Equinor frivillig avstår fra olje- og gassleting i Barentshavet:

«Equinor erklærer den norske delen av Barentshavet som en frivillig eksklusjonssone. Ingen ytterligere leting eller prøveboring skal utføres i denne regionen av Equinor eller deres partnere.»

Generalforsamlingen foregår på hovedkontoret i Stavanger fra kl 16 onsdag, og strømmes på selskapets nettsider.


- Annonse -