– Jeg må si at på bakgrunn av fjorårets budsjettforslag så er jeg urolig, sier Haltbrekken til NTB. Foto: SV / Flickr / CC.

Kuttene i skogvern er et brudd på budsjettavtalen mellom SV og regjeringspartiene fra i fjor høst.

Det sier Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV.

– I fjor ville regjeringspartiene kutte 100 millioner i skogvernet. Så fikk vi forhandlet dem tilbake igjen. Nå prøver de seg igjen ved å kutte 50 millioner. SV kommer til å gjøre det vi kan for å opprettholde bevilgningene, sier Haltbrekken til Naturpress.

Naturpress skrev i går at regjeringen kutter i skogvernet med 50 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett, av en post på 435 millioner. Samtidig blir budsjettposten for restaurering av myr og annen våtmark nesten halvert, med et kutt på 20 millioner.

Står i kø for å verne

Generalsekretær Christian Steel i Sabima, paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge, mener det er «helt horribelt» at regjeringen kutter i skogvernet. Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener derimot at arbeidet med å verne skog vil fortsette.

– Budsjettposten er så høy at det går an å drive aktivt skogvern for å sikre det biologiske mangfoldet også framover, sier Vedum ifølge Nationen.

NRK skriver at mange skogeiere står i kø for å stille skogene sine til disposisjon til frivillig vern, men at det ikke finnes midler til det.

Samtidig som kuttene kom i revidert nasjonalbudsjett fikk landets statsforvaltere i dag beskjed om å bremse arbeidet med vern. Dette skjer samtidig som hogges det stadig mer i norske skoger, og tømmerprisene er på et historisk høyt nivå.

Kutter i egen satsing

Haltbrekken er overrasket over at regjeringen vil kutte i sin egen satsing på restaurering av myr.

– Å verne myr var noe de selv foreslo. At de så kutter dette i første sving, synes vi er oppsiktsvekkende. Å ta vare på natur og restaurere myr er viktig både for å ta vare på biologisk mangfold og kutte utslipp av klimagasser, sier Haltbrekken.

Dermed kan det bli duket for harde forhandlinger fram til budsjettet skal vedtas,

– Det er mye å reagere på i dette budsjettet. En hovedutfordring er at regjeringa sender regningen for krigen i Ukraina til verdens fattige, sier Haltbrekken, med referanse til at regjeringen vil ta ta 4 milliarder kroner fra budsjettet for internasjonal bistand for å finansiere Norges mottak av flyktninger fra Ukraina.

LES OGSÅ:

- Annonse -