Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: Sabima

Den store artsjakten kalles folkeforskning (Citizen Science), og skal bidra til å ta vare på mangfoldet av planter, sopp og dyr.
"Havmiljøet, villfiskressursene og kystnaturen skades av oppdrett. Slik skal det ikke fortsette. "
Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
Sabima gjorde myndighetene oppmerksom på manglende oversikt over naturtap for mer enn tre år siden.
– Ditt kommunestyre kan prioritere naturen, men gjør de det? spør Christan Steel i Sabima, før valget.
– Christian evner å kombinere faglig tyngde og personlig engasjement på en måte som inspirerer, uttaler juryleder Alvhild Hedstein.
– Å verne myr var noe de selv foreslo. At de så kutter dette i første sving, synes vi er oppsiktsvekkende, sier Lars Haltbrekken.
(KRONIKK) "Vassdragsvernet er allerede kompromisset på. Demokratiet har fått spille seg ut i det fulle. Da er det ikke mer å lirke på nå. Spesielt ikke nå."
Det er totalt manglende kriseforståelse og det er uansvarlig, sier Christian Steel, generalsekretær i Sabima.
Årets vinner Solund trekker det lengste strået blant annet fordi de har rapportert at de det siste året ikke har gitt dispensasjoner til å bygge verken i strandsonen, på jordbruksareal eller langs ferskvann.
– Men Norge er ikke avhengig av en ny naturavtale for å ta bedre vare på vår egen natur, sier Christian Steel i Sabima.