Søker om forlenget frist for kommentar til statens svar

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Miljøorganisasjonene bak klimaklagen til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har fått frist 14. juni for å kommentere den norske statens svar til domstolen. Fordi saken er kompleks og at det tar tid å koordinere kommentarene fra individene og organisasjonene bak klagen, vil organisasjonen søke om å få forlenge fristen til 29. juni.

Det melder Greenpeace i dag.

Det er Greenpeace, Natur og Ungdom og seks enkeltpersoner som har klagd den norske staten inn for EMD, for oljeboring i Barentshavet. Den europeiske menneskerettsdomstolen har svart på denne måten.


- Annonse -