Jon Magerøy fra Norsk institutt for naturforskning (Nina) setter ut rundt 2500 nyproduserte elvemuslinger i Teksdalselva på Fosen i Trøndelag 25. mai. Elvemuslingen er i tilbakegang i hele Europa. Norge har mer enn 25 prosent av bestandene i Europa. Foto: Sara Zambon/Miljødirektoratet.
De er naturens egne små vannrenseanlegg, men forurensing og menneskelige inngrep truer arten.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.