Smed Bjørn Bøe slår på ambolten og dermed er Klimasmia åpnet. Foto: BKA.

Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) valgte seg Arendalsuka som arena for den offisielle åpningen av den nye tankesmia.

Halfdan Wiik i Besteforeldreaksjonen fikk tegninger av sjuendeklasseelever ved Stinta skole. Foto: BKA.

I Arendal bibliotek fikk inviterte elever i 7. klasse og lærere fra Stinta skole møte både klimaengasjerte besteforeldre – og en ekte smed.

Bjørn Bøe (hovedbildet) fra Tvedestrand er den ekte smeden. Han forklarte unge i alle aldre at stikkord for å bli en god smed er kunnskap, kreativitet og mot.

Ikke ulikt hva som kreves for å hamle opp med klimaendringene, altså.

Med et kraftig slag på ambolten ble Besteforeldrenes klimasmie åpnet. Etterpå lagde barna flotte tegninger til den nye tankesmia – som drives etter ordspråket «for deg som vil samarbeide med barn og unge for å skape en bedre verden».

Naja Amanda Lynge Møretrø, leder i Changemaker. Foto: BKA.

Leder i Changemaker, Naja Amanda Lynge Møretrø holdt en appell rettet spesielt til barna – og deres sans for rettferdighet.

Dermed ble sjuendeklassingene introdusert for noen av årsakene til den globale oppvarmingen, og som stort sett er å finne i den rike, nordlige delen av verden, hvor blant annet Norge ligger. Mens de alvorligste utslagene av klimaendringer, som flom, tørke og ekstremvær, gjerne rammer fattige land i sør mer enn andre land. Men disse fattige landene har et langt mindre fotavtrykk på kloden enn de rike.

Møretrø minnet også om at den gamle generasjonen ved overforbruk av ressursene på jorda har skapt klimaproblemene – noe som er høyst urettferdig overfor barn og unge i dag, som får jobben med å rydde opp i kaoset.


Klimasmia har allerede utarbeidet sin første rapport, «Når en svart bransje grønnvaskes». Her gjennomgås informasjonsstrømmen som flyter ut til Norges innbyggere, fra blant annet oljebransjen, i form av ulike markedsføringsstrategier.

I rapporten konkluderes det med at «å reklamere for klimaødeleggende fossilprodukter virker ( … mot denne bakgrunnen …) som en anakronisme, som en dårlig spøk, ja, nesten som en forbrytelse».

Les egen sak her- Annonse -