Illustrasjonsfoto. Foto: Kjartan Trana.

Etter to tap i rettssystemet har Klima- og miljødepartementet ikke gitt opp. – Absurd å se landets miljøminister, sier rovdyrforkjemper.

– Jeg er ikke enig i konklusjonen om at vedtaket er ugyldig. Saken reiser i tillegg prinsipielle og viktige spørsmål om forvaltning av ulv som det er viktig at vi får en endelig avklaring på, kommenterer klima- og miljøminister Espen Barth Eide, om at regjeringen anker vedtaket i Borgarting lagmannsrett til Høyesterett.

Lagmannsretten slo tidligere i sommer fast at vedtaket om felling av ulvene i Letjenna-flokken – inne i ulvesonen – vinteren 2020, var ugyldig, slik påstanden til dyrevernorganisasjonen NOAH er.

Dermed blir det ny og endelig runde i rettssystemet, dersom Høyesterett vil behandle anken. Regjeringen har altså tapt både i tingretten og lagmannsretten til nå.

Innenfor ulvesonen skal ulvene ha et spesielt vern, og det skal være høy terskel for å skyte dem. Ifølge Miljødirektoratet har Letjenna-ulvene ikke angrepet beitedyr de siste 10 årene.

Departementets argumentasjon er at man skal ta hensyn til offentlige interesser av vesentlig betydning, slik det er hjemlet i naturmangfoldloven.

Skarpt angrep mot ankebeslutningen

Leder i Foreningen Våre Rovdyr, Alette Sandvik, angriper departementets beslutning i et innlegg på Facebook.

«Den sittende regjeringen vil tydeligvis kjempe hardt for retten til å skyte kritisk trua arter innenfor den lille fliken av Norge der de egentlig skal få lov til å leve. Selv om dette både bryter med prinsippet om en anstendig behandling av trua arter, internasjonale avtaler og norsk lov. Skulle ikke en miljøminister være vår fremste talsmann og kunnskapsformidler for ivaretakelse av de trua artene?«, skriver Sandvik, som undrer seg over Arbeiderpartiets politikk.

«At Senterpartiet fortsetter sin uetiske kamp mot alt med nebb og klør, lenge etter at flertallet i landet har akseptert (og forstått) at de store rovdyrene er en viktig del av naturen, er ingen overraskelse. Men at Arbeiderpartiet har sunket så dypt og kastet alle prinsipper om faglighet og kunnskapsbasert forvaltning over bord, det er verdt å merke seg«, skriver hun.

Sandvik kommenterer grunnlaget som brukes for å skyte ulv innenfor ulvesonen.

«Poenget i saken er at man ikke kan skyte ulv i ulvesonen uten en helt spesiell grunn. Det holder ikke at en liten gruppe mennesker føler «litt ubehag» ved å vite at det finnes ulv i sin kommune. Man må rett og slett finne andre måter å forholde seg til ulv på enn skyting.» 

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide levnes liten troverdighet av Sandvik.

«Det er dessuten ganske absurd å se landets miljøminister holde taler og snakke om bevaring av artsmangfoldet i andre land, mens her hjemme må naturvernorganisasjoner gå rettens vei for at landets kritisk trua rovdyr skal få et minimum av en anstendig behandling.» 


- Annonse -
Vil du annonsere her?